Nazwisko i imię:
Colbe Christian (Colbius Christianus).
Tytuł:
Gregorius theologus in Mislenta theologo olim redivivus. Nunc iterum denatus. Ad vitam tamen inter eruditos perennem oratione funerali in Alma Academia Gissena anno Christiano MDCLIV. IV. Iduum Aprilis revocatus ore M. Christiani Colbii Regiomontani Borussi. Gissae Hessorum. Typis Josephi Dieterici Hampelii, Acad. Typogr. 1655 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Giessen, druk. Joseph Dietrich Hampel, 1655.
Opis/komentarz:
folio, k. 1 (tyt.), s. 45, 1 nlb. Autor wspomina matkę Celestyna Mislenty Eufrozynę z d. Wirczyńską, zasługi i pochodzenie ojca jego Mateusza „e prima nobilitate Polonica Mislenskii nominis”. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.384.
Całość:
Colbe Christian (Colbius Christianus).
Gregorius theologus in Mislenta theologo olim redivivus. Nunc iterum denatus. Ad vitam tamen inter eruditos perennem oratione funerali in Alma Academia Gissena anno Christiano MDCLIV. IV. Iduum Aprilis revocatus ore M. Christiani Colbii Regiomontani Borussi. Gissae Hessorum. Typis Josephi Dieterici Hampelii, Acad. Typogr. 1655 [rz.].
Giessen, druk. Joseph Dietrich Hampel, 1655.
folio, k. 1 (tyt.), s. 45, 1 nlb.

Autor wspomina matkę Celestyna Mislenty Eufrozynę z d. Wirczyńską, zasługi i pochodzenie ojca jego Mateusza „e prima nobilitate Polonica Mislenskii nominis”.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.384.