Nazwisko i imię:
Clemens Venceslaus.
Tytuł:
Famae postumae monumentum [...] Iohanni Iungschultz patric[io] Elbingano et Reip. eiusdem praeconsuli ac burgrab[io] regio meritiss[imo], Pietate in Deum, fide in patriam [...] nato A. 1583. 12 Febr., denato A. 1630. 21. Decembr [...] patrono de se optime merito P.P.V. Venceslaus Clemens [...]. Elbingae Excud. Wendelinus Bodenhausen.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., b. r. (ok. 1630).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Zawiera 3 elegie: Manibus defuncti, Urbis Elbingae lessus i Defunctus de vita sua. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1853.
Całość:
Clemens Venceslaus.
Famae postumae monumentum [...] Iohanni Iungschultz patric[io] Elbingano et Reip. eiusdem praeconsuli ac burgrab[io] regio meritiss[imo], Pietate in Deum, fide in patriam [...] nato A. 1583. 12 Febr., denato A. 1630. 21. Decembr [...] patrono de se optime merito P.P.V. Venceslaus Clemens [...]. Elbingae Excud. Wendelinus Bodenhausen.
Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., b. r. (ok. 1630).
w 4ce, k. 4.

Zawiera 3 elegie: Manibus defuncti, Urbis Elbingae lessus i Defunctus de vita sua.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1853.