Nazwisko i imię:
(Pociej Leonard Gabriel).
Tytuł:
Decora Illustrissimae Domus Pociejanae in gentilitio insigni Illustrissimo Domino D. Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi […]. Vilnae Typis Acad. S.J. Anno Do: 1687.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1687.
Opis/komentarz:
folio, k. 15. Panegiryk, L. G. Pociej (1632-1695) wojewoda witebski od 24 X 1686 roku. Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Lokalizacja:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII, 7896 adl.
Dodatkowe:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm Por.: XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas (t. 8: Senosios lietuviu literatūros baruose), red. D. Narbutienė, S. Narbutas, Vilnius 1998, s. 77 (poz. 225).
Całość:
(Pociej Leonard Gabriel).
Decora Illustrissimae Domus Pociejanae in gentilitio insigni Illustrissimo Domino D. Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi […]. Vilnae Typis Acad. S.J. Anno Do: 1687.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1687.
folio, k. 15.

Panegiryk, L. G. Pociej (1632-1695) wojewoda witebski od 24 X 1686 roku.

Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII, 7896 adl.
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm
Por.: XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas (t. 8: Senosios lietuviu literatūros baruose), red. D. Narbutienė, S. Narbutas, Vilnius 1998, s. 77 (poz. 225).