Nazwisko i imię:
Bücher Christian Friedrich, Köpke Balthasar.
Tytuł:
Plato mysticus in pietista redivivus, Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der heydnischen Philosophia Platonis und seiner Nachfolger [...] Dem Praeposito zu Nauen H. Balthasar Köpken beyläufig geantwortet wird von [...]. Dantzig, Simon Reiniger 1699.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1699.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 11, s. 199. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1216.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: AB 153732 (4) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/3:602710Y [KVK:] Volltext SBB-PK, Berlin. Signatur: Ct 2640 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=41244
Całość:
Bücher Christian Friedrich, Köpke Balthasar.
Plato mysticus in pietista redivivus, Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der heydnischen Philosophia Platonis und seiner Nachfolger [...] Dem Praeposito zu Nauen H. Balthasar Köpken beyläufig geantwortet wird von [...]. Dantzig, Simon Reiniger 1699.
Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1699.
w 4ce, k. 11, s. 199.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1216.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: AB 153732 (4) – http://www.gbv.de/vd/gothaba/3:602710Y
[KVK:] Volltext SBB-PK, Berlin. Signatur: Ct 2640 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=41244