Nazwisko i imię:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).
Tytuł:
[Psałterz Najświętszej Panny Maryi].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1640).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. ? + s. 182. Defekt, brak karty tytułowej oraz początku przedmowy. Zawiera s. 1-182, ostatnie 3 karty uszkodzone. Z zachowanej ostatniej karty przedmowy wynika autorstwo św. Bonawentury. Estreicher XIII 250 podaje tylko wzmiankę o tym egzemplarzu w cytowanym fragmencie przedmowy Malskiego w „Psałterzyku” z 1641 r.: „Za pamięci już czasów naszych podał ktoś, Polak w druk, skrócony po piąci rzędzików każdy psalmik...”, samego więc egzemplarza nie znał. Ten króciutki opis zgadza się z treścią egzemplarza zachowanego w Bibliotece im. Zielińskich. W klocku, zawierającym 17 utworów religijnych – modlitw, odpustów, opisów cudów itp. charakterystycznych przejawów religijności XVII-wiecznej – znajduje się kilka modlitw, nie notowanych u Estreichera. Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Lokalizacja:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII,90.
Dodatkowe:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm
Całość:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).
[Psałterz Najświętszej Panny Maryi].
B. m., b. r. (ok. 1640).
w 8ce, k. ? + s. 182.

Defekt, brak karty tytułowej oraz początku przedmowy. Zawiera s. 1-182, ostatnie 3 karty uszkodzone. Z zachowanej ostatniej karty przedmowy wynika autorstwo św. Bonawentury.
Estreicher XIII 250 podaje tylko wzmiankę o tym egzemplarzu w cytowanym fragmencie przedmowy Malskiego w „Psałterzyku” z 1641 r.: „Za pamięci już czasów naszych podał ktoś, Polak w druk, skrócony po piąci rzędzików każdy psalmik...”, samego więc egzemplarza nie znał. Ten króciutki opis zgadza się z treścią egzemplarza zachowanego w Bibliotece im. Zielińskich. W klocku, zawierającym 17 utworów religijnych – modlitw, odpustów, opisów cudów itp. charakterystycznych przejawów religijności XVII-wiecznej – znajduje się kilka modlitw, nie notowanych u Estreichera.

Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII,90.
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm