Nazwisko i imię:
Biblia, Stary Testament, Apokryfy.
Tytuł:
Anhang der Apocryphischen Bücher, begreiffend Das 3.4. Buch Essdre, das dritte Buch der Machabeer. Dantzig, A. Hünefeldt 1625.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1625.
Opis/komentarz:
w 18ce, k. 42. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.6.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SUB Göttingen. Signatur: 8 BIBL II, 706:3 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/7:666620M_001,800,600
Całość:
Biblia, Stary Testament, Apokryfy.
Anhang der Apocryphischen Bücher, begreiffend Das 3.4. Buch Essdre, das dritte Buch der Machabeer. Dantzig, A. Hünefeldt 1625.
Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1625.
w 18ce, k. 42.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.6.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SUB Göttingen. Signatur: 8 BIBL II, 706:3 –
http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/7:666620M_001,800,600