Nazwisko i imię:
Arnoldi Philipp.
Tytuł:
Leich und Ehrenpredigt der [...] Fürstin [...] Sophien, gebornen Marggraffin zu Brandenburg in Preussen [...] des [...] Wilhelm in Liefflandt, zu Churlandt und Semgallen Hertzogen [...] Gemahlin: welche im Jahr Christi 1610, den 24 Novembris [...] entschlalfen [...]. Gedr. zu Königsberg in Pr. durch Johann Schmidt im J. 1611.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 28. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.881 adl.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Philipp Arnoldi, Leich und Ehrenpredigt der [...] Fuerstin und Frawen, Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen: durch Johann Schmidt, 1611. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 544139; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Arnoldi Philipp.
Leich und Ehrenpredigt der [...] Fürstin [...] Sophien, gebornen Marggraffin zu Brandenburg in Preussen [...] des [...] Wilhelm in Liefflandt, zu Churlandt und Semgallen Hertzogen [...] Gemahlin: welche im Jahr Christi 1610, den 24 Novembris [...] entschlalfen [...]. Gedr. zu Königsberg in Pr. durch Johann Schmidt im J. 1611.
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
w 4ce, k. 28.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.881 adl.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Philipp Arnoldi, Leich und Ehrenpredigt der [...] Fuerstin und Frawen, Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen: durch Johann Schmidt, 1611. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 544139; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21