Nazwisko i imię:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiesł [sic], y innym wielce pożyteczne. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekarstwa wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio, Doctore, Illust. Principis Et Reverendissimi Domini D. Simonis Rudnicki, Dei Et Apostolicae sedis gratia Episcopi Varmien. Medico Physico. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego M. DC. XX.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary i Maciej Jędrzejowczyk, 1620. (Wydanie B, wariant b).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18 [)(6, **4, ***4, ****4], s. 425, 1 nl., k. 1. Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá Wydanie B, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożyl, przydal, y wydał [sic]. W Krakowie, w Drukarni Maćieiá Andrzeiowczyká, Roku Páńskiego, 1620. Wariant b: pierwszych 6 kart z drukarni Cezarego (wydanie A, wariant d), reszta (od k. **1) z drukarni Jędrzejowczyka (żywa pagina drukowana kursywą), dedykacja Wojciechowi Niemierze z datą: w Heilsbergu 14. Listopada, Roku P. 1620. Na k. )(2 recto–)(6 recto: dedykacja Wojciechowi Niemierze, na k. )(6 verso: aprobata Jakuba Turobojskiego, na k. **1 recto: aprobata Jakuba Janidły, na k. **1 verso–**3 verso: Sebastian Sleszkowski Czytelnikowi Z. D. Z., na k. **4 recto–***1 verso: Aleksy Pedemontan Czytelnikowi Z. D. Z. (na k. ***1 verso kustosz: Dosta=), na k. ***2 recto–****4 recto: Dostateczny Regestr Rzeczy... Liczne błędy paginacji. — W niektórych egzemplarzach znajdują się arkusze drukowane u Franciszka Cezarego: SD 176 II Bibl. Uniwersyteckiej w Poznaniu i БМСТ/ин. 2833 RGADA w Moskwie: ark. Eee (s. 401-408), БМСТ/ин. 2502 RGADA w Moskwie: ark. B (s. 9–16), G (49–56), I (65–72), R (129–136), Z (177–184), Ss (321–328), Yy (353–360), БМСТ/ин. 2503 RGADA w Moskwie: ark. L (s. 81-88).
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. Jagiellońska (defekt, zaczyna się od k. **, kończy na s. 374, nadto brak k. Bb3) — Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej, БМСТ/ин. 2502, БМСТ/ин. 2503, БМСТ/ин. 2833, defekt, zaczyna się od k. )(4, brak karty ostatniej, z kolofonem) — Poznań, Bibl. Raczyńskich (IV.H.l.7) — Poznań, Bibl. Uniwersytecka (SD 176 II) — Warszawa, Bibl. Uniwersytecka (45509) — Wrocław, Bibl. Ossolineum (XVII-1641, defekt, zachowana pierwsza karta dedykacji – od Cezarego, zaczyna się od k. **)
Całość:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiesł [sic], y innym wielce pożyteczne. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekarstwa wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio, Doctore, Illust. Principis Et Reverendissimi Domini D. Simonis Rudnicki, Dei Et Apostolicae sedis gratia Episcopi Varmien. Medico Physico. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego M. DC. XX.

Kraków, druk. Franciszek Cezary i Maciej Jędrzejowczyk, 1620. (Wydanie B, wariant b).
w 4ce, k. 18 [)(6, **4, ***4, ****4], s. 425, 1 nl., k. 1.
Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá
Wydanie B, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożyl, przydal, y wydał [sic]. W Krakowie, w Drukarni Maćieiá Andrzeiowczyká, Roku Páńskiego, 1620.
Wariant b: pierwszych 6 kart z drukarni Cezarego (wydanie A, wariant d), reszta (od k. **1) z drukarni Jędrzejowczyka (żywa pagina drukowana kursywą), dedykacja Wojciechowi Niemierze z datą: w Heilsbergu 14. Listopada, Roku P. 1620.
Na k. )(2 recto–)(6 recto: dedykacja Wojciechowi Niemierze, na k. )(6 verso: aprobata Jakuba Turobojskiego, na k. **1 recto: aprobata Jakuba Janidły, na k. **1 verso–**3 verso: Sebastian Sleszkowski Czytelnikowi Z. D. Z., na k. **4 recto–***1 verso: Aleksy Pedemontan Czytelnikowi Z. D. Z. (na k. ***1 verso kustosz: Dosta=), na k. ***2 recto–****4 recto: Dostateczny Regestr Rzeczy...
Liczne błędy paginacji. — W niektórych egzemplarzach znajdują się arkusze drukowane u Franciszka Cezarego: SD 176 II Bibl. Uniwersyteckiej w Poznaniu i БМСТ/ин. 2833 RGADA w Moskwie: ark. Eee (s. 401-408), БМСТ/ин. 2502 RGADA w Moskwie: ark. B (s. 9–16), G (49–56), I (65–72), R (129–136), Z (177–184), Ss (321–328), Yy (353–360), БМСТ/ин. 2503 RGADA w Moskwie: ark. L (s. 81-88).
Kraków, Bibl. Jagiellońska (defekt, zaczyna się od k. **, kończy na s. 374, nadto brak k. Bb3) — Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej, БМСТ/ин. 2502, БМСТ/ин. 2503, БМСТ/ин. 2833, defekt, zaczyna się od k. )(4, brak karty ostatniej, z kolofonem) — Poznań, Bibl. Raczyńskich (IV.H.l.7) — Poznań, Bibl. Uniwersytecka (SD 176 II) — Warszawa, Bibl. Uniwersytecka (45509) — Wrocław, Bibl. Ossolineum (XVII-1641, defekt, zachowana pierwsza karta dedykacji – od Cezarego, zaczyna się od k. **)