Nazwisko i imię:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiesł [sic], y innym wielce pożyteczne. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekarstwa wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio, Doctore, Illust. Principis Et Reverendissimi Domini D. Simonis Rudnicki, Dei Et Apostolicae sedis gratia Episcopi Varmien. Medico Physico. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego M. DC. XX.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1620. (Wydanie A, wariant d).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18 ()(6, **4, ***4, ****4), s. 425, 1 nl., k. 1. Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá Wydanie A, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620. Wariant d: na verso tytułu herb Niemierów – Gozdawa, dedykacja Wojciechowi Niemierze z datą: w Heilsbergu 14. Listopada, Roku P. 1620. Wydanie tytułowe edycji 1619 r.: nowa karta tytułowa (inna niż w wariantach a, b, c), zmieniona dedykacja Sleszkowskiego dla Wojciecha Niemiery. — Na k. )(2 recto–)(6 recto: dedykacja Wojciechowi Niemierze, na k. )(6 verso: aprobata Jakuba Turobojskiego, ark. **4, ***4, ****4 jak wariantach a, b i c. Błędy w paginacji: s. 178 ozn. 187, 200 [2 odwrócone], 236 ozn. 36, 345 ozn. 245, w egz. Bibl. Narodowej tylko 345 ozn. 245. W egz Bibl. Czartoryskich kilka arkuszy pochodzi z druk. Macieja Jędrzejowczyka (wyd. B): ark. E (s. 33–40), Bb–Ee (s. 193–224), Nn (s. 281–288), Ggg4 – Hhh1 (s. 417–425).
Lokalizacja:
Kórnik (11544, defekt: brak ost. karty z kolofonem) — Kraków, Bibl. Czartoryskich (56818 II, defekt: brak karty tytułowej i karty ostatniej, z kolofonem) — Poznań, Bibl. Uniwersytecka (SD 10740 II) — Warszawa, Bibl. Narodowa (SD XVII.3.776)
Całość:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiesł [sic], y innym wielce pożyteczne. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekarstwa wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Auctore Sebastiano Slescovio, Doctore, Illust. Principis Et Reverendissimi Domini D. Simonis Rudnicki, Dei Et Apostolicae sedis gratia Episcopi Varmien. Medico Physico. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego M. DC. XX.
Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1620. (Wydanie A, wariant d).
w 4ce, k. 18 ()(6, **4, ***4, ****4), s. 425, 1 nl., k. 1.
Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá
Wydanie A, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620.
Wariant d: na verso tytułu herb Niemierów – Gozdawa, dedykacja Wojciechowi Niemierze z datą: w Heilsbergu 14. Listopada, Roku P. 1620.
Wydanie tytułowe edycji 1619 r.: nowa karta tytułowa (inna niż w wariantach a, b, c), zmieniona dedykacja Sleszkowskiego dla Wojciecha Niemiery. — Na k. )(2 recto–)(6 recto: dedykacja Wojciechowi Niemierze, na k. )(6 verso: aprobata Jakuba Turobojskiego, ark. **4, ***4, ****4 jak wariantach a, b i c.
Błędy w paginacji: s. 178 ozn. 187, 200 [2 odwrócone], 236 ozn. 36, 345 ozn. 245, w egz. Bibl. Narodowej tylko 345 ozn. 245.
W egz Bibl. Czartoryskich kilka arkuszy pochodzi z druk. Macieja Jędrzejowczyka (wyd. B): ark. E (s. 33–40), Bb–Ee (s. 193–224), Nn (s. 281–288), Ggg4 – Hhh1 (s. 417–425).
Kórnik (11544, defekt: brak ost. karty z kolofonem) — Kraków, Bibl. Czartoryskich (56818 II, defekt: brak karty tytułowej i karty ostatniej, z kolofonem) — Poznań, Bibl. Uniwersytecka (SD 10740 II) — Warszawa, Bibl. Narodowa (SD XVII.3.776)