Nazwisko i imię:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áź [sic] do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemieslnikom zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiosł, y inym wielce pożyteczne [sic]. Z Láćińskiego ięzyká na Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wprawione; do ktorych przydáne są lekárstwá wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y inych rzeczy wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego M. y Phil. Doktorá. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, M. DC. XX.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1620. (Wydanie A, wariant b).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16 (*4, **4, ***4, ****4), s. 425, 1 nl., k. 1. Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá Wydanie A, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620. Wariant b: Na karcie tytułowej verso: herb Anny Wazówny – Snopek, dedykacja Annie Wazównie. Wydanie tytułowe edycji 1619 r.: nowa karta tytułowa (inna niż w wariancie a), dodana dedykacja Sleszkowskiego dla Anny Wazówny z datą: W Krakowie Roku 1620. Dniá 30. Styczniá (k. *2–*4), ark. **4, ***4, ****4 jak w war. a. Błędy w paginacji: s. 178 oznaczona 187, 200 [2 odwrócone], 345 ozn. 245, nadto w egz. BUW 236 ozn. 36.
Lokalizacja:
Warszawa, Bibl. Uniwersytecka (12.27.3.36/1) — Wrocław, Bibl. Ossolineum (XVII-1619)
Całość:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áź [sic] do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemieslnikom zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiosł, y inym wielce pożyteczne [sic]. Z Láćińskiego ięzyká na Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wprawione; do ktorych przydáne są lekárstwá wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y inych rzeczy wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego M. y Phil. Doktorá. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, M. DC. XX.
Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1620. (Wydanie A, wariant b).
w 4ce, k. 16 (*4, **4, ***4, ****4), s. 425, 1 nl., k. 1.
Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá
Wydanie A, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620.
Wariant b: Na karcie tytułowej verso: herb Anny Wazówny – Snopek, dedykacja Annie Wazównie.
Wydanie tytułowe edycji 1619 r.: nowa karta tytułowa (inna niż w wariancie a), dodana dedykacja Sleszkowskiego dla Anny Wazówny z datą: W Krakowie Roku 1620. Dniá 30. Styczniá (k. *2–*4), ark. **4, ***4, ****4 jak w war. a.
Błędy w paginacji: s. 178 oznaczona 187, 200 [2 odwrócone], 345 ozn. 245, nadto w egz. BUW 236 ozn. 36.
Warszawa, Bibl. Uniwersytecka (12.27.3.36/1) — Wrocław, Bibl. Ossolineum (XVII-1619)