Nazwisko i imię:
Rydzyński Piotr.
Tytuł:
Historia pulchra et stupe[n]dis miraculis referta Imaginis glo[riosae] virginis Mariae, quomodo et unde in Claru[m] mo[n]tem Czestochouie et Olstin aduenerit.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1537 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 20. W kolofonie: Ex officina Ungleriana, Anno 1537. Na k. tyt. drzeworytowy wizerunek NMP Częstochowskiej, na odwrocie: „Frater Stanislaus Ordinis sanc. Pauli primi Heremitae, et in regno Poloniae conuentuum eiusdem tituli Prior prouincialis. Candido Lectori”. Nazwisko autora Rydzyński Piotr (?-ca 1558) na podstawie bibliografii. Prawdopodobnie unikatowy egzemplarz drugiego wydania (pierwsze wydanie pochodzi z 1523 roku też z oficyny Floriana Unglera). Estreicher (VIII 28, XVIII 209) notuje go tylko w części chronologicznej pod hasłem Stanislaus. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.32.
Dodatkowe:
Strona tytułowa edycji dostępna w Internecie: Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, sygn. egz.: Pol.6.I.32 – http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?new+-access+top
Całość:
Rydzyński Piotr.
Historia pulchra et stupe[n]dis miraculis referta Imaginis glo[riosae] virginis Mariae, quomodo et unde in Claru[m] mo[n]tem Czestochouie et Olstin aduenerit.
Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1537 (w kolofonie).
w 8ce, k. 20.
W kolofonie: Ex officina Ungleriana, Anno 1537.
Na k. tyt. drzeworytowy wizerunek NMP Częstochowskiej, na odwrocie: „Frater Stanislaus Ordinis sanc. Pauli primi Heremitae, et in regno Poloniae conuentuum eiusdem tituli Prior prouincialis. Candido Lectori”.
Nazwisko autora Rydzyński Piotr (?-ca 1558) na podstawie bibliografii. Prawdopodobnie unikatowy egzemplarz drugiego wydania (pierwsze wydanie pochodzi z 1523 roku też z oficyny Floriana Unglera).
Estreicher (VIII 28, XVIII 209) notuje go tylko w części chronologicznej pod hasłem Stanislaus.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.32.
Strona tytułowa edycji dostępna w Internecie: Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, sygn. egz.: Pol.6.I.32 – http://opac.bu.umk.pl/webpac-bin/B_horizonPL/wgbroker.exe?new+-access+top