Nazwisko i imię:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Tytuł:
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiesł [sic]; y innym wielce poźyteczne [sic]. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekarstwa wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego, M. y Ph. Doktorá. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego M. DC. XX.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1620. (Wydanie A, wariant c).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 19 [)(3, *4, **4, ***4, ****4], s. 425, 1 nl., k. 1. Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá Wydanie A, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620. Wariant c: na verso tytułu herb Niemierów – Gozdawa, dedykacja Wojciechowi Niemierze z datą: W Krakowie 25 Czerwca, Roku P. 1620. Wydanie tytułowe edycji 1619 r.: nowa karta tytułowa (inna niż w wariantach a i b), dodana dedykacja Sleszkowskiego dla Wojciecha Niemiery. — Na k. )(2 recto–)(3, *1 recto–*4 recto: dedykacja Wojciechowi Niemierze, k. *4 verso: aprobata Jakuba Turobojskiego, ark. **4, ***4, ****4 jak wariantach a i b. Błędy w paginacji: s. 178 ozn. 187, 200 [2 odwrócone], 236 ozn. 36, 345 ozn. 245.
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa: 7Kw 1
Całość:
Pedemontan Alexy i. e. Ruscelli Girolamo.
Taiemnice; Wszystkim oboygá płći, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy áż do stop, bárzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemiesłnikom [sic] zwłaszczá przednieyszych y subtylnieyszych [sic] robot do ich rzemiesł [sic]; y innym wielce poźyteczne [sic]. Z Láćińskiego ięzyká ná Polski przełożone, y w porządek dobry teraz wpráwione; do ktorych przydáne są lekarstwa wyborne, y doświádczone ná rozmáite choroby, y innych rzeczy wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego, M. y Ph. Doktorá. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, W Drukárniey Fránćiszká Cezárego M. DC. XX.
Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1620. (Wydanie A, wariant c).
w 4ce, k. 19 [)(3, *4, **4, ***4, ****4], s. 425, 1 nl., k. 1.
Przed tytułem: Alexego Pedemontana Medyká y Philosophá
Wydanie A, w kolofonie: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Sebastian Sleszkowski przełożył, przydał, y wydał. W Krakowie. W Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku Páńskiego 1620.
Wariant c: na verso tytułu herb Niemierów – Gozdawa, dedykacja Wojciechowi Niemierze z datą: W Krakowie 25 Czerwca, Roku P. 1620.
Wydanie tytułowe edycji 1619 r.: nowa karta tytułowa (inna niż w wariantach a i b), dodana dedykacja Sleszkowskiego dla Wojciecha Niemiery. — Na k. )(2 recto–)(3, *1 recto–*4 recto: dedykacja Wojciechowi Niemierze, k. *4 verso: aprobata Jakuba Turobojskiego, ark. **4, ***4, ****4 jak wariantach a i b.
Błędy w paginacji: s. 178 ozn. 187, 200 [2 odwrócone], 236 ozn. 36, 345 ozn. 245.

Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa: 7Kw 1