Nazwisko i imię:
Seklucjan Jan.
Tytuł:
Catechismus To iest. dziecinna nauka a prosta Chrzescianskei wiari ktorą Chrzescianski człowiek powinien umieć, y rozumieć. Po trzecie wydana przes Iana Secluciana. Przydana też naostatku Oeconomia albo nauka czo na każdego człowieka w stanie tego należy. W Krolewczu Pruskim, drukowal Jan Daubman. 1556.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1556.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 8 + 96? K. tyt. dwubarwna. Defekt: fragmenty katechizmu wydobyte z makulatury oprawy. Zachowane: karta tytułowa, A4, A5, A8. Reprodukcje k. tyt. i tekstu: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce, z. 1 (7), 1962, s. 3-11; tekst publikacji dostępny w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12925 Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1674.
Dodatkowe:
Estr. XXVII 358-359; PSB XXXVI 182-186. J. Seklucjan, Catechismus To iest. Dziecin[n]a a prosta nauka Chrzesciańskiey wiary […]. Po trzecie wydana przes [...] Przydana też iest na ostatku Oeconomia każdemu cżłowieku przynależąca. Królewiec, Jan Daubman, 1568 [rz.], w 8ce, k. 103. Sygn. egz.: Cim.O.292. Biblioteka Kórnicka. Polska Akademia Nauk. Katalog starych druków; informacja dostępna w Internecie – http://baza1-bis.man.poznan.pl/cgi-bin/makwww.exe?BZ=Stare_druki
Całość:
Seklucjan Jan.
Catechismus To iest. dziecinna nauka a prosta Chrzescianskei wiari ktorą Chrzescianski człowiek powinien umieć, y rozumieć. Po trzecie wydana przes Iana Secluciana. Przydana też naostatku Oeconomia albo nauka czo na każdego człowieka w stanie tego należy. W Krolewczu Pruskim, drukowal Jan Daubman. 1556.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1556.
w 8ce, k. 8 + 96?

K. tyt. dwubarwna. Defekt: fragmenty katechizmu wydobyte z makulatury oprawy. Zachowane: karta tytułowa, A4, A5, A8.
Reprodukcje k. tyt. i tekstu: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce, z. 1 (7), 1962, s. 3-11; tekst publikacji dostępny w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12925

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1674.
Estr. XXVII 358-359; PSB XXXVI 182-186.
J. Seklucjan, Catechismus To iest. Dziecin[n]a a prosta nauka Chrzesciańskiey wiary […]. Po trzecie wydana przes [...] Przydana też iest na ostatku Oeconomia każdemu cżłowieku przynależąca. Królewiec, Jan Daubman, 1568 [rz.], w 8ce, k. 103. Sygn. egz.: Cim.O.292. Biblioteka Kórnicka. Polska Akademia Nauk. Katalog starych druków; informacja dostępna w Internecie – http://baza1-bis.man.poznan.pl/cgi-bin/makwww.exe?BZ=Stare_druki