Nazwisko i imię:
(Schreckius Valentinus, Fabricius Laurentius).
Tytuł:
Carmina funebria de obitu Reverendi Viri, pietate et eruditione praestantis D.M. Ioannis Weidnerj, Ecclesiastae ciuitatis Dantiscanae ad D.Matrem virginem. Et Caput V. Sapient: versibus Heroicis redditum. Dantisci In officina Iacobi Rhodj. Anno 1575.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1575.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. K. tyt. w ramce z ozdobników. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.II.1208 adl.
Całość:
(Schreckius Valentinus, Fabricius Laurentius).
Carmina funebria de obitu Reverendi Viri, pietate et eruditione praestantis D.M. Ioannis Weidnerj, Ecclesiastae ciuitatis Dantiscanae ad D.Matrem virginem. Et Caput V. Sapient: versibus Heroicis redditum. Dantisci In officina Iacobi Rhodj. Anno 1575.
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1575.
w 4ce, k. 12.

K. tyt. w ramce z ozdobników.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.II.1208 adl.