Nazwisko i imię:
Scherbe Philipp (Scherbius Philippus).
Tytuł:
Theses philosophicae de universalibus. Quas Deo Opt. Max. favente, praeside clarissimo viro D. Philippo Scherbio, philosophiae et medicinae doctore, et in eadem Academia Altorfina professore ordinario, publice disputando tuebitur Alexander Raiecki. In Acroasi Philosophorum Mensis Februarij 22. die. Altorfii, Excudebat Christophorus Lochnerus, Typographus Academicus. 1594 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Altdorf, druk. Christoph Lochner st., 1594.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 7. K. tyt. w ramce z ozdobn., na odwr. k. tyt. herb Radziwiłów z napisem w otoku: Christophorus Radiwilo, Dux Birzarum et Dubingae, nad herbem: In aquilam Ill. Principis stemma Epigramma: 4 dystychy, nap. Alexander Raiecki. Na k. A2 dedykacja Rajeckiego: Krzysztofowi Radziwiłowi. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1358 adl.
Całość:
Scherbe Philipp (Scherbius Philippus).
Theses philosophicae de universalibus. Quas Deo Opt. Max. favente, praeside clarissimo viro D. Philippo Scherbio, philosophiae et medicinae doctore, et in eadem Academia Altorfina professore ordinario, publice disputando tuebitur Alexander Raiecki. In Acroasi Philosophorum Mensis Februarij 22. die. Altorfii, Excudebat Christophorus Lochnerus, Typographus Academicus. 1594 [rz.].
Altdorf, druk. Christoph Lochner st., 1594.
w 4ce, k. 7.

K. tyt. w ramce z ozdobn., na odwr. k. tyt. herb Radziwiłów z napisem w otoku: Christophorus Radiwilo, Dux Birzarum et Dubingae, nad herbem: In aquilam Ill. Principis stemma Epigramma: 4 dystychy, nap. Alexander Raiecki. Na k. A2 dedykacja Rajeckiego: Krzysztofowi Radziwiłowi.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1358 adl.