Nazwisko i imię:
Muret Marc Antoine.
Tytuł:
Epistolarum M. Antonii Mureti I.C. liber. Nunc demum auctus et ab innumeris pene mendis, quibus librariorum incuria scatebat, repurgatus. Cui accesserunt Epistolae aliquot D. Roberti Turneri [...] una cum epistola Julii Pogiani [...] De Ciceronis imitandi modo. Ingolstadii, Ex Off. Typ Davidis Sartorii, A. 1584 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Ingolstadt, druk. David Sartorius, 1584.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 290, k. 4. Zawiera m.in. listy: Andreas Duditius Mureto, Joannes Zamoscius Mureto (2 listy), Muretus Ioanni Zamoscio, Muretus Stephano, Poloniae regi oraz z listów Turnera: Andreae Patritio Nidecio, Reg. Pol. Cancellario. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6II.1683 adl.
Całość:
Muret Marc Antoine.
Epistolarum M. Antonii Mureti I.C. liber. Nunc demum auctus et ab innumeris pene mendis, quibus librariorum incuria scatebat, repurgatus. Cui accesserunt Epistolae aliquot D. Roberti Turneri [...] una cum epistola Julii Pogiani [...] De Ciceronis imitandi modo. Ingolstadii, Ex Off. Typ Davidis Sartorii, A. 1584 [rz.].
Ingolstadt, druk. David Sartorius, 1584.
w 8ce, k. 1, s. 290, k. 4.

Zawiera m.in. listy: Andreas Duditius Mureto, Joannes Zamoscius Mureto (2 listy), Muretus Ioanni Zamoscio, Muretus Stephano, Poloniae regi oraz z listów Turnera: Andreae Patritio Nidecio, Reg. Pol. Cancellario.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6II.1683 adl.