Nazwisko i imię:
Dach Simon.
Tytuł:
Devotissimus cultus erga auspicatissimum thalamum Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenbuirgici ac Ludovicae, Friderici Heinrici, Arausionum principis, filiae. Królewiec, J. Reussner, 1647.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 4. [K. tyt.:] Devotissimus Cultus quem erga auspicatissimum thalamum serenissimi et potentissimi principis ad domini domini Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenburici […] [w. 13:] domini et nutricij sui clementissimi ac serenissimae celissmaeq. principis ac dominae dominae Ludovicae, celsissimi potentissimiq. Principis ac domini domini Friderici Heinrici […] testatus est Simon Dachius, poëtices in Academia Regiomontana P. P. Regiomonti, Typis Johannis Reusneri, Anno 1647. Na odwr. k. tyt. winieta wyobrażająca dwie złączono dłonie – symbol zaślubin, na końcu tekstu – wieniec laurowy. Na k. A2r. inicjał maureskowy; pismo: antykwa, nieco kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 74. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 64 4° adl. 71 b. Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 9.
Dodatkowe:
Szymon Dach (zm. 1659), prof. poezji na uniwersytecie w Królewcu, poeta, dramaturg. Fryderyk Henryk (zm. 1647), książę orański. Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”. [KVK:] Devotissimus Cultus quem erga auspicatissimum thalamum […] testatus est Simon Dachius, poëtices in Academia Regiomontana P. P. Regiomonti, Typis Johannis Reusneri, Anno 1647. Tübingen, Universitätsbibliothek Tübingen. Signatur: Dk II 25.2.
Całość:
Dach Simon.
Devotissimus cultus erga auspicatissimum thalamum Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenbuirgici ac Ludovicae, Friderici Heinrici, Arausionum principis, filiae. Królewiec, J. Reussner, 1647.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
folio, k. nlb. 4.
[K. tyt.:] Devotissimus Cultus quem erga auspicatissimum thalamum serenissimi et potentissimi principis ad domini domini Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenburici […] [w. 13:] domini et nutricij sui clementissimi ac serenissimae celissmaeq. principis ac dominae dominae Ludovicae, celsissimi potentissimiq. Principis ac domini domini Friderici Heinrici […] testatus est Simon Dachius, poëtices in Academia Regiomontana P. P. Regiomonti, Typis Johannis Reusneri, Anno 1647.
Na odwr. k. tyt. winieta wyobrażająca dwie złączono dłonie – symbol zaślubin, na końcu tekstu – wieniec laurowy. Na k. A2r. inicjał maureskowy; pismo: antykwa, nieco kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 60 4° adl. 74.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 64 4° adl. 71 b.
Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 9.
Szymon Dach (zm. 1659), prof. poezji na uniwersytecie w Królewcu, poeta, dramaturg.
Fryderyk Henryk (zm. 1647), książę orański.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”.
[KVK:] Devotissimus Cultus quem erga auspicatissimum thalamum […] testatus est Simon Dachius, poëtices in Academia Regiomontana P. P. Regiomonti, Typis Johannis Reusneri, Anno 1647. Tübingen, Universitätsbibliothek Tübingen. Signatur: Dk II 25.2.