Nazwisko i imię:
Corvin Ephraim Petroselinus.
Tytuł:
Aeternitati Reipublicae Gedanensis curia anagrammatica. Gdańsk, J. D. Stolle, [1713].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jan Daniel Stolle, b. r. (1713).
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 8. [K. tyt., antykwa:] Aeternitati inclytae Reipublicae Gedanensis, curia anagramatica, ex perennibus, magnifici senatus, nominibus, concinnata, et perillustri S. R. M. Polon. Burggrabio, per-magnificio dn. praesidi, caeterisq; per-magnificis, generosis, maximeque strenius, dn. praeconsulibus, consulibus, et syndico, Atlantibus Reipublicae, Statoribus Reiliterariae, vindicibus literatis avitae, patribus patriae maximis. Devota Pietate consecrata, ab Ephraimo Petroselino Corvino, Co. P. Caesar. Gedani, Typis Joannis Danielis Stollii. Na odwr. k. tyt. dedykacja autora dla patrycjuszy gdańskich dat. 4 lipca 1713, tekst składa się z 19 poświęconych im anagramów. Adresatami są: Jan Albrecht Rosenberg, Jan Ernest von der Linde, Gabriel Boemeln, Andrzej Borckmann, Fryderyk Bogumił Engelke, Gotfryd Reyger, Karol Ernest Bauer, Jan Henryk Schmidt, Konstanty Ferber, Hartmann Maul, Fryderyk Fabricius, Jan Jerzy von Horn, Jan Gotfryd a Diesseldorff, Krzysztof Fischer, Jan Natan Ferber, Gabriel Fryderyk Schurnann, Salomon Gabriel Schumann, Gotfryd Bensemann, Albrecht Rosenberg, oraz 5 epigramów poświęconych miastu, urzędom i historykom Gdańska. Na k. tyt. ręką W. Schlieffa dopisany rok wydania 1713. Na k. B[1]r. winieta florystyczna z pejzażem i aniołkiem oraz inicjał; na końcu tekstu winietka florystyczna; pismo: antykwa z dod. kursywy i czcionki greckiej.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 61 4° adl. 47.
Dodatkowe:
Karol Ernest Bauer (zm. 1719), burmistrz gdański. Gotfryd Bensemann (1 poł. XVIII w.). Gabriel Boemeln (zm. 1740), w 1708 burmistrz gdański. Andrzej Borckmann (zm. 1722), burmistrz gdański w 1. 1704 i 1711. Ephraim Petroselinus Corvinus (1 poł. XVIII w.), poeta laureatus, collega w gimn. gdańskim. Jan Gotfryd Diesseldorff (zm. 1745), burmistrz gdański. Fryderyk Bogumił Engelke (zm. 1710), burmistrz gdański. Jan Natan Ferber (zm. 1727), rajca gdański, bibliotekarz biblioteki przy kościele NP Marii w Gdańsku, autor katalogu i historii tejże biblioteki. KonstantyFerbe (III), (zm. 1713), rajca gdański. Krzysztof Fischer (zm. 1717), prawnik, rajca gdański. Fryderyk Fabricius (zm. 1714), rajca gdański. Jan Jerzy Horn (zm. 1718), rajca gdański. Jan Ernest Linde (zm. 1721), w 1712 burmistrz gdański, autor dzieł prawniczych. Hartmann Maul (zm. 1715). rajca gdański. Gotfryd Reyger (zm, 1717), rajca gdański. Albrecht Rosenberg (zm. 1749), rajca gdański. Jan Albrecht Rosenberg (zm. 1719), rajca gdański. Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. Gabriel Fryderyk Schumann (zm. 1718), rajca gdański. Salomon Gabriel Schumann (zm. 1729), burmistrz gdański. Jan Henryk Schmidt (zm. 1724), gdańszczanin. [KVK:] Aeternitati inclytae reipublicae Gedanensis..., Gedani (1713). Staatsbibliothek zu Berlin. Signatur: 1 in:2" Sz 5550.
Całość:
Corvin Ephraim Petroselinus.
Aeternitati Reipublicae Gedanensis curia anagrammatica. Gdańsk, J. D. Stolle, [1713].
Gdańsk, druk. Jan Daniel Stolle, b. r. (1713).
folio, k. nlb. 8.
[K. tyt., antykwa:] Aeternitati inclytae Reipublicae Gedanensis, curia anagramatica, ex perennibus, magnifici senatus, nominibus, concinnata, et perillustri S. R. M. Polon. Burggrabio, per-magnificio dn. praesidi, caeterisq; per-magnificis, generosis, maximeque strenius, dn. praeconsulibus, consulibus, et syndico, Atlantibus Reipublicae, Statoribus Reiliterariae, vindicibus literatis avitae, patribus patriae maximis. Devota Pietate consecrata, ab Ephraimo Petroselino Corvino, Co. P. Caesar. Gedani, Typis Joannis Danielis Stollii.
Na odwr. k. tyt. dedykacja autora dla patrycjuszy gdańskich dat. 4 lipca 1713, tekst składa się z 19 poświęconych im anagramów. Adresatami są: Jan Albrecht Rosenberg, Jan Ernest von der Linde, Gabriel Boemeln, Andrzej Borckmann, Fryderyk Bogumił Engelke, Gotfryd Reyger, Karol Ernest Bauer, Jan Henryk Schmidt, Konstanty Ferber, Hartmann Maul, Fryderyk Fabricius, Jan Jerzy von Horn, Jan Gotfryd a Diesseldorff, Krzysztof Fischer, Jan Natan Ferber, Gabriel Fryderyk Schurnann, Salomon Gabriel Schumann, Gotfryd Bensemann, Albrecht Rosenberg, oraz 5 epigramów poświęconych miastu, urzędom i historykom Gdańska.
Na k. tyt. ręką W. Schlieffa dopisany rok wydania 1713.
Na k. B[1]r. winieta florystyczna z pejzażem i aniołkiem oraz inicjał; na końcu tekstu winietka florystyczna; pismo: antykwa z dod. kursywy i czcionki greckiej.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 61 4° adl. 47.
Karol Ernest Bauer (zm. 1719), burmistrz gdański.
Gotfryd Bensemann (1 poł. XVIII w.).
Gabriel Boemeln (zm. 1740), w 1708 burmistrz gdański.
Andrzej Borckmann (zm. 1722), burmistrz gdański w 1. 1704 i 1711.
Ephraim Petroselinus Corvinus (1 poł. XVIII w.), poeta laureatus, collega w gimn. gdańskim.
Jan Gotfryd Diesseldorff (zm. 1745), burmistrz gdański.
Fryderyk Bogumił Engelke (zm. 1710), burmistrz gdański.
Jan Natan Ferber (zm. 1727), rajca gdański, bibliotekarz biblioteki przy kościele NP Marii w Gdańsku, autor katalogu i historii tejże biblioteki.
KonstantyFerbe (III), (zm. 1713), rajca gdański.
Krzysztof Fischer (zm. 1717), prawnik, rajca gdański.
Fryderyk Fabricius (zm. 1714), rajca gdański.
Jan Jerzy Horn (zm. 1718), rajca gdański.
Jan Ernest Linde (zm. 1721), w 1712 burmistrz gdański, autor dzieł prawniczych.
Hartmann Maul (zm. 1715). rajca gdański.
Gotfryd Reyger (zm, 1717), rajca gdański.
Albrecht Rosenberg (zm. 1749), rajca gdański.
Jan Albrecht Rosenberg (zm. 1719), rajca gdański.
Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
Gabriel Fryderyk Schumann (zm. 1718), rajca gdański.
Salomon Gabriel Schumann (zm. 1729), burmistrz gdański.
Jan Henryk Schmidt (zm. 1724), gdańszczanin.
[KVK:] Aeternitati inclytae reipublicae Gedanensis..., Gedani (1713). Staatsbibliothek zu Berlin. Signatur: 1 in:2" Sz 5550.