Nazwisko i imię:
Morawski Wincenty.
Tytuł:
Wybor Zyćia y Cudow Błogosławionego Ładysława z Gielniowa Zakonu Serafickiego WW. OO. Bernardynow w Warszawie w Kaplicy u tychże Oycow Swiątobliwie Spoczywaiącego, Z Xięgi w Roku 1632. Approbowaney Wyjęty, Teraz świeżo po Polsku Przedrukowany Roku 1746. w Warszawie, w Drukarni J. K. M. y Rzeczy-Pospolitey Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Druk. Jezuitów, 1746 (wydanie B).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Na odwrocie karty tytułowej miedzioryt: bł. Ładysław z Gielniowa, podpisany: Car. Granili del. et scul. Pod ryciną Reimprimatur (3 wiersze).
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. Bernardynów — Warszawa, Bibl. Uniwersytecka (4g.14.6.38)
Dodatkowe:
Estr. XXII, 559 (inne wydanie?)
Całość:
Morawski Wincenty.
Wybor Zyćia y Cudow Błogosławionego Ładysława z Gielniowa Zakonu Serafickiego WW. OO. Bernardynow w Warszawie w Kaplicy u tychże Oycow Swiątobliwie Spoczywaiącego, Z Xięgi w Roku 1632. Approbowaney Wyjęty, Teraz świeżo po Polsku Przedrukowany Roku 1746. w Warszawie, w Drukarni J. K. M. y Rzeczy-Pospolitey Collegium Societatis Jesu.
Warszawa, Druk. Jezuitów, 1746 (wydanie B).
w 4ce, k. 12.
Na odwrocie karty tytułowej miedzioryt: bł. Ładysław z Gielniowa, podpisany: Car. Granili del. et scul.
Pod ryciną Reimprimatur (3 wiersze).
Kraków, Bibl. Bernardynów — Warszawa, Bibl. Uniwersytecka (4g.14.6.38)

Estr. XXII, 559 (inne wydanie?)