Nazwisko i imię:
Bullinger Heinrich.
Tytuł:
O rozmáitim á srogiem przesládowániu wszech wiekow Kosciołá Krześćiáńskiego. Wypisuią sie w thych Ksiąszkach wszytki przesládowánia, kthore Koscioł Páná Krysthusow od národzenia tegoż zbáwicielá áż do nászich cżásow cierpiał. Przycżyny sie też przesládowánia tego przypomináią, y spráwiedliwa pomstá á kaźni ktoremi pokáráć Pan Bog racżył tákowe przesládowce. Ná ostáthek dokłádáią sie slicżne pociechy, y nápominánia ku ćierpliwośći y státecżnośći w prawdziwey wierze. Ksiąszki bárzo pożytecżne y potrzebne, zwłaszcżá thych ostátnich á bárzo mizernych cżásow.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1573 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 148. Dedykowane przez tłumacza, Macieja Wirzbiętę, Eustachemu Wołłowiczowi, podkanclerzemu W. X. L. W kolofonie: W Krákowie Z Drukárnie Mácieiá Wirzbięty, Typographá K. J. M. Roku Páńskiego 1573.
Lokalizacja:
Książnica Cieszyńska
Całość:
Bullinger Heinrich.
O rozmáitim á srogiem przesládowániu wszech wiekow Kosciołá Krześćiáńskiego. Wypisuią sie w thych Ksiąszkach wszytki przesládowánia, kthore Koscioł Páná Krysthusow od národzenia tegoż zbáwicielá áż do nászich cżásow cierpiał. Przycżyny sie też przesládowánia tego przypomináią, y spráwiedliwa pomstá á kaźni ktoremi pokáráć Pan Bog racżył tákowe przesládowce. Ná ostáthek dokłádáią sie slicżne pociechy, y nápominánia ku ćierpliwośći y státecżnośći w prawdziwey wierze. Ksiąszki bárzo pożytecżne y potrzebne, zwłaszcżá thych ostátnich á bárzo mizernych cżásow.
Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1573 (w kolofonie).
w 8ce, k. 148.
Dedykowane przez tłumacza, Macieja Wirzbiętę, Eustachemu Wołłowiczowi, podkanclerzemu W. X. L.
W kolofonie: W Krákowie Z Drukárnie Mácieiá Wirzbięty, Typographá K. J. M. Roku Páńskiego 1573.
Książnica Cieszyńska