Nazwisko i imię:
Pieśni.
Tytuł:
Piesni Postne Starozytne Człowiekowi Krzescianskiemu należące. Ktore W Wielki Post spiewane bywaią dla rozmyslania Męki Pansk: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie W Drukarni Marćina Horteryna Roku Pánsk: 1617.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Marcin Horteryn, 1617.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 34. Wydanie wcześniejsze ob. Estr. XXIV, 266 (b. r.: po 1606). W edycji Horteryna dodano na końcu: Hymna Barzo Nabozna, Vexilla regis p[ro]deunt (Chorągiew Krola wiecznego...), w przekładzie Stanisława Grochowskiego. Źródło: Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, ktore w Wielki Post śpiewane bywają dla rozmyślania Męki Pańskiej, (Libri librorum), Poznań 2010.
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN
Dodatkowe:
Estr. XXIV, s. 266 (niedokładnie).
Całość:
Pieśni.
Piesni Postne Starozytne Człowiekowi Krzescianskiemu należące. Ktore W Wielki Post spiewane bywaią dla rozmyslania Męki Pansk: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie W Drukarni Marćina Horteryna Roku Pánsk: 1617.

Kraków, druk. Marcin Horteryn, 1617.
w 4ce, k. 34.
Wydanie wcześniejsze ob. Estr. XXIV, 266 (b. r.: po 1606). W edycji Horteryna dodano na końcu: Hymna Barzo Nabozna, Vexilla regis p[ro]deunt (Chorągiew Krola wiecznego...), w przekładzie Stanisława Grochowskiego.
Źródło: Pieśni postne starożytne człowiekowi krześcijańskiemu należące, ktore w Wielki Post śpiewane bywają dla rozmyślania Męki Pańskiej, (Libri librorum), Poznań 2010.
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN
Estr. XXIV, s. 266 (niedokładnie).