Nazwisko i imię:
Pieśni.
Tytuł:
Piesni Nabozne Na Swięta Uroczyste.Według porządku Kośćiołá S. Kátholickiego, ná cáły Rok z wielką pilnośćią zebráne. Przydáne są niektore Psálmy Dawidowe, ku śpiewániu ludźiom zwyczáyne. w Krak: u Antoniego Wośińskiego, 1627.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Antoni Wosiński, 1627.
Opis/komentarz:
w 8ce poprzecznej, k. liczb. [1-2], 3-173, nl. 3 (Regestr). Źródło: Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła Ś. Katolickiego na cały rok z wielką pilnością zebrane. Przydane są niektore Psalmy Dawidowe ku śpiewaniu ludziom zwyczajne, (Libri librorum), Poznań 2011.
Lokalizacja:
Bibl. Eskurialu koło Madrytu
Całość:
Pieśni.
Piesni Nabozne Na Swięta Uroczyste.Według porządku Kośćiołá S. Kátholickiego, ná cáły Rok z wielką pilnośćią zebráne. Przydáne są niektore Psálmy Dawidowe, ku śpiewániu ludźiom zwyczáyne. w Krak: u Antoniego Wośińskiego, 1627.
Kraków, druk. Antoni Wosiński, 1627.
w 8ce poprzecznej, k. liczb. [1-2], 3-173, nl. 3 (Regestr).
Źródło: Pieśni nabożne na święta uroczyste według porządku Kościoła Ś. Katolickiego na cały rok z wielką pilnością zebrane. Przydane są niektore Psalmy Dawidowe ku śpiewaniu ludziom zwyczajne, (Libri librorum), Poznań 2011.
Bibl. Eskurialu koło Madrytu