Nazwisko i imię:
Plaz Anton Wilhelm.
Tytuł:
Celsissimo Principi Iosepho Alexandro Iablonowio Palatino Novogrodiensi Ord. S. Spiritus Equ. Torquato Natalem Diem Gratulatur Plazius. Lipsiae, D. IV. Febr. CIƆ IƆ CC L XX.
Miejsce i rok wydania:
Lipsk, 1770.
Opis/komentarz:
folio, k. 8. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 562.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Plaz Anton Wilhelm.
Celsissimo Principi Iosepho Alexandro Iablonowio Palatino Novogrodiensi Ord. S. Spiritus Equ. Torquato Natalem Diem Gratulatur Plazius. Lipsiae, D. IV. Febr. CIƆ IƆ CC L XX.
Lipsk, 1770.
folio, k. 8.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 562.
Wawel (Krasiczyn)