Nazwisko i imię:
(Mikołaj św., Nikołaj Czudotworiec).
Tytuł:
Służby, żytije i czudiesa sw. Nikoły czudotworca.
Miejsce i rok wydania:
Grodno, Druk. Skarbowa, 1781 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, 248 lb., 1 nlb. Wydane bez karty tytułowej; tytuł, drukarz i rok wydania w kolofonie. Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Lokalizacja:
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa: 2 Fa 278.
Całość:
(Mikołaj św., Nikołaj Czudotworiec).
Służby, żytije i czudiesa sw. Nikoły czudotworca.
Grodno, Druk. Skarbowa, 1781 (w kolofonie).
w 4ce, k. 4, 248 lb., 1 nlb.

Wydane bez karty tytułowej; tytuł, drukarz i rok wydania w kolofonie.

Źródło: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa: 2 Fa 278.