Nazwisko i imię:
Betański Antoni Wacław.
Tytuł:
[Okólnik, z datą: Brzozów, 28 II 1783:] Antonius Venceslaus Betanski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis. [Inc.: Universo Clero… Transmissas ad publicandum Excelsi Gubernii Literas…].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1783).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 31.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Betański Antoni Wacław.
[Okólnik, z datą: Brzozów, 28 II 1783:] Antonius Venceslaus Betanski, Dei Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis. [Inc.: Universo Clero… Transmissas ad publicandum Excelsi Gubernii Literas…].
B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1783).
folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 31.

Wawel (Krasiczyn)