Nazwisko i imię:
Rymsza Andrzej.
Tytuł:
Deketeros Akroama [gr.] to jest Dziesięćroczna powieść woiennych spraw Oświeconego Kxiążęćiá y Páná Páná Krysztofá Radziwila Kxiążęćiá ná Bierżach y z Dubinek Paná Trockiego Podkanclerzego Wielkiego Kxięstwa Litewskiego y Hetmána Polnego Borysowskiego Soleckiego […]. Kthora sie pocżyna od Roku po Narodzeniu Pana Chrystusowym 1572 aż do roku ktory pisano 1582 […]. W Wilnie. Przez Dánielá Lencżyckiego. Roku od Narodzenia Syná Bożego. 1585.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Daniel z Łęczycy, 1585.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 88. [K. tyt.:] ΔΕΚΕΤΗΡΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑ To iest Dziesięćroczna powieść woiennych spraw Oświeconego Kxiążęćiá y Páná Páná Krysztofá Radziwila Kxiążęćiá ná Bierżach y z Dubinek Paná Trockiego Podkanclerzego Wielkiego Kxięstwa Litewskiego y Hetmána Polnego Borysowskiego Soleckiego etc. Starosty. Kutemu [sic] posługi niekktorych [sic] Rotmistrzow y ludzi Rycerskich pod sprawą Jego Mći. będących są przypomnione y imiona napisane. Kthora sie pocżyna od Roku po Narodzeniu Pana Chrystusowym 1572. aż do roku ktory pisano 1582. Przez sługę Jego X. M. Andrzeja Rymszę prawdziwienápisana [sic] y [wyraz zniszczony] iego [?] własnym nakładem wydrukowana. W Wilnie. Przez Dánielá Lencżyckiego. Roku od Narodzenia Syná Bożego. 1585. [K. Aijr-v:] ΑΚΡΟΣΤΙΧΟΝ Laudem […] Principis ac Domini D. Christophori Radiuili […] complectens; [k. Aijjr-v:] Pobudká do wdzięcżności słáwy ludzi rycerskich; [s. 88, w. 11:] Akroámy koniec. W Dziewieniskach Roku 1583 Márcá dniá ostatniego według łamanego świata. Na odwr. k. tyt. drzeworytowa tarcza herbowa Krzysztofa Radziwiłła, dalej dedykacja dla Krzysztofa Radziwiłła. Inicjały gotyckie, finalik maureskowy; żywa pagina, marginalia; pismo: szwabacha, antykwa, fraktura. E. XXVI 532. I. Polkowski, Zapiski bibliograficzne […], Rocznik dla archeologów, numizmatyków i bibliografów polskich (wyd. S. Krzyżanowski), R. 1869 (Kraków 1870), s. 10 (podaje błędny odpis k. tyt.). Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 11 8° adl. 8.
Dodatkowe:
Zob. też: R. Krzywy, „A ja arma virumque zaczynam canere…”. Uwagi o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy, Wschodni Rocznik Humanistyczny z. 4 (2007), s. 9-29; tekst dostępny [10.10.2012] w Internecie – http://www.tonik-libra.pl/wrh/wrh_4_2007/01_roman_krzywy.pdf Radziwiłł Krzysztof Mikołaj, h. Trąby (zm. 1603), podkanclerzy lit., woj. wileński, hetman w. lit. Rymsza Andrzej (XVI w.), z Pienczynej koło Nowogródka, autor wierszy okolicznościowych.
Całość:
Rymsza Andrzej.
Deketeros Akroama [gr.] to jest Dziesięćroczna powieść woiennych spraw Oświeconego Kxiążęćiá y Páná Páná Krysztofá Radziwila Kxiążęćiá ná Bierżach y z Dubinek Paná Trockiego Podkanclerzego Wielkiego Kxięstwa Litewskiego y Hetmána Polnego Borysowskiego Soleckiego […]. Kthora sie pocżyna od Roku po Narodzeniu Pana Chrystusowym 1572 aż do roku ktory pisano 1582 […]. W Wilnie. Przez Dánielá Lencżyckiego. Roku od Narodzenia Syná Bożego. 1585.
Wilno, druk. Daniel z Łęczycy, 1585.

w 4ce, k. 8, s. 88.

[K. tyt.:] ΔΕΚΕΤΗΡΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑ To iest Dziesięćroczna powieść woiennych spraw Oświeconego Kxiążęćiá y Páná Páná Krysztofá Radziwila Kxiążęćiá ná Bierżach y z Dubinek Paná Trockiego Podkanclerzego Wielkiego Kxięstwa Litewskiego y Hetmána Polnego Borysowskiego Soleckiego etc. Starosty. Kutemu [sic] posługi niekktorych [sic] Rotmistrzow y ludzi Rycerskich pod sprawą Jego Mći. będących są przypomnione y imiona napisane. Kthora sie pocżyna od Roku po Narodzeniu Pana Chrystusowym 1572. aż do roku ktory pisano 1582. Przez sługę Jego X. M. Andrzeja Rymszę prawdziwienápisana [sic] y [wyraz zniszczony] iego [?] własnym nakładem wydrukowana. W Wilnie. Przez Dánielá Lencżyckiego. Roku od Narodzenia Syná Bożego. 1585.
[K. Aijr-v:] ΑΚΡΟΣΤΙΧΟΝ Laudem […] Principis ac Domini D. Christophori Radiuili […] complectens; [k. Aijjr-v:] Pobudká do wdzięcżności słáwy ludzi rycerskich; [s. 88, w. 11:] Akroámy koniec. W Dziewieniskach Roku 1583 Márcá dniá ostatniego według łamanego świata. Na odwr. k. tyt. drzeworytowa tarcza herbowa Krzysztofa Radziwiłła, dalej dedykacja dla Krzysztofa Radziwiłła. Inicjały gotyckie, finalik maureskowy; żywa pagina, marginalia; pismo: szwabacha, antykwa, fraktura.
E. XXVI 532.
I. Polkowski, Zapiski bibliograficzne […], Rocznik dla archeologów, numizmatyków i bibliografów polskich (wyd. S. Krzyżanowski), R. 1869 (Kraków 1870), s. 10 (podaje błędny odpis k. tyt.).

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 11 8° adl. 8.
Zob. też: R. Krzywy, „A ja arma virumque zaczynam canere…”. Uwagi o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy, Wschodni Rocznik Humanistyczny z. 4 (2007), s. 9-29; tekst dostępny [10.10.2012] w Internecie – http://www.tonik-libra.pl/wrh/wrh_4_2007/01_roman_krzywy.pdf
Radziwiłł Krzysztof Mikołaj, h. Trąby (zm. 1603), podkanclerzy lit., woj. wileński, hetman w. lit.
Rymsza Andrzej (XVI w.), z Pienczynej koło Nowogródka, autor wierszy okolicznościowych.