Nazwisko i imię:
Respons.
Tytuł:
Respons ná Konwikcyą Fałszu pod imieniem Posła Francuzkiego wydanego Listu.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1697).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. [Tytuł nagł.:] Respons ná Konwikcyą Fałszu pod imieniem Posła Francuzkiego wydanego Listu. [Inc.:] List Ministra Francuzkiego pisany do Konstantinopolu naprzeciwko Interessowi Rzptey ma bydz originaliter, iako śię iuż przed tym obiecało produkowany. [K. 1v, w. 25, expl.:] ...y zasklepic oczy ná takie machinatie ktore ruinę kochaney Oyczyzny nieoszacowaney wolnośći za sobą pociągnąc mogą zaprawdę pędzi w niebiespieczenstwo obaczyć śię wprętce w tey toni z ktorey nadęr pozno kwilic będzie musiala. Heu patior Telis Vulnera facta meis. Druk związany z walką stronnictw w czasie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego. Inicjał gotycki, pismo: fraktura z dod. antykwy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 27 4° adl. 47.
Całość:
Respons.
Respons ná Konwikcyą Fałszu pod imieniem Posła Francuzkiego wydanego Listu.
B. m., b. r. (1697).
folio, k. 1.

[Tytuł nagł.:] Respons ná Konwikcyą Fałszu pod imieniem Posła Francuzkiego wydanego Listu.
[Inc.:] List Ministra Francuzkiego pisany do Konstantinopolu naprzeciwko Interessowi Rzptey ma bydz originaliter, iako śię iuż przed tym obiecało produkowany.
[K. 1v, w. 25, expl.:] ...y zasklepic oczy ná takie machinatie ktore ruinę kochaney Oyczyzny nieoszacowaney wolnośći za sobą pociągnąc mogą zaprawdę pędzi w niebiespieczenstwo obaczyć śię wprętce w tey toni z ktorey nadęr pozno kwilic będzie musiala. Heu patior Telis Vulnera facta meis.
Druk związany z walką stronnictw w czasie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego.
Inicjał gotycki, pismo: fraktura z dod. antykwy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 27 4° adl. 47.