Nazwisko i imię:
Resolutio.
Tytuł:
Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domine Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Juramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinale S. Clementis Albani Regni Poloniae Protectore transmissa.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
Opis/komentarz:
folio, k. 5. [Tytuł nagł.:] Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domine Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Juramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinale S. Clementis Albani Regni Poloniae Protectore transmissa. [Inc.:] In ultimis Comitiis Varsaviae habitis, quae Convocationis Comitis dicuntur, et in quibus stabiliri, et disponi solent ea, quae necessaria [...] videntur ad Regis Electionem. [K. A1v, w. 38:] Imprimata Varsaviae die 19. 8bris 1733. Stanislaus Hosius Episcopus Posnaniensis. mp. [K. A2r:] Explicatio Praetensae Romanae Resolutionis super Juramento in Comitiis Convocationis praestito Anno 1733. [Inc.:] Notandum hanc resolutionem tunc primùm prodiisse, cùm dispensatio super juramento in Comitiis Convocationis praestito. [K. C1v, w. 13, expl.:] minimè hâc praetensa resolutione tam malis, falsis et illicitis fundamentis superstructâ coram Deo excusandus. Na końcu notatka ręką współczesną: Impressum Gedani A.° 1733. Inicjał „I” na tle krajobrazu i ,,N” figuralny, finał: stylizowana winieta florystyczna; pismo: antykwa z dod. kursywy. Por. E. XIX 289 notuje tylko k. A tego wydania. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 38.
Dodatkowe:
Albani Klemens (1 poł. XVIII w.), kardynał; Klemens XII, papież (zm. 1740). Hosius Stanisław (1 poł. XVIII w.), bp poznański. [KVK:] (Por.) Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domino Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Iuramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti…, Varsaviae, 1733; [5] Bl., 2º. Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur: 2"Ud 458.
Całość:
Resolutio.
Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domine Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Juramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinale S. Clementis Albani Regni Poloniae Protectore transmissa.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
folio, k. 5.

[Tytuł nagł.:] Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domine Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Juramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinale S. Clementis Albani Regni Poloniae Protectore transmissa.
[Inc.:] In ultimis Comitiis Varsaviae habitis, quae Convocationis Comitis dicuntur, et in quibus stabiliri, et disponi solent ea, quae necessaria [...] videntur ad Regis Electionem. [K. A1v, w. 38:] Imprimata Varsaviae die 19. 8bris 1733. Stanislaus Hosius Episcopus Posnaniensis. mp.
[K. A2r:] Explicatio Praetensae Romanae Resolutionis super Juramento in Comitiis Convocationis praestito Anno 1733. [Inc.:] Notandum hanc resolutionem tunc primùm prodiisse, cùm dispensatio super juramento in Comitiis Convocationis praestito.
[K. C1v, w. 13, expl.:] minimè hâc praetensa resolutione tam malis, falsis et illicitis fundamentis superstructâ coram Deo excusandus.
Na końcu notatka ręką współczesną: Impressum Gedani A.° 1733.
Inicjał „I” na tle krajobrazu i ,,N” figuralny, finał: stylizowana winieta florystyczna; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Por. E. XIX 289 notuje tylko k. A tego wydania.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 38.
Albani Klemens (1 poł. XVIII w.), kardynał; Klemens XII, papież (zm. 1740).
Hosius Stanisław (1 poł. XVIII w.), bp poznański.
[KVK:] (Por.) Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domino Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Iuramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti…, Varsaviae, 1733; [5] Bl., 2º. Staatsbibliothek zu Berlin, Signatur: 2"Ud 458.