Nazwisko i imię:
Curaeus Achatius (Cureus Achatius).
Tytuł:
Brevis pictura pompae, et ingressus in urbem Dantiscanam […] Iohannis Proit, Equitis aurati, Georgij Clefelt utriusq[ue] Iuris Doctoris, Constantini Ferber Proconsulum, Alberti Gisij Consulis […] Per M. Achatium Cureum Marienburgensem facta, atque Amplissimo Senatui totiq[ue] Reipub. Dantijscanae in perpetuam rei memoriam dedicata. Excusa Dantisci in officina Iacobi Rhodi, 1571.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk Jakub Rhode I, 1571.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. [Karta tyt.:] Brevis pictura pompae, et ingressus in urbem Dantiscanam, Spectabilium, clarorumq[ue] Dominorum, exilio liberatorum, Iohannis Proit, Equitis aurati, Georgij Clefelt utriusq[ue] Iuris Doctoris, Constantini Ferber Proconsulum, Alberti Gisij Consulis, Dominorum ac Patronorum suorum perpetua fide obseruātia colēdissimorū. Per M. Achatium Cureum Marienburgensem facta, atque Amplissimo Senatui totiq[ue] Reipub. Dantijscanae in perpetuam rei memoriam dedicata. Excusa Dantisci in officina Iacobi Rhodi, 1571. Utwór poświęcony uroczystemu powitaniu przez społeczeństwo gdańskie w grudniu 1570 roku, uwolnionych z więzienia przywódców gdańskich, którzy w r. 1569 na sejmie lubelskim postawieni przed sąd sejmowy za obrazę majestatu zostali skazani na karę więzienia. K. tyt. ujętą w ramkę z listewek winietowych (u dołu trzy rzędy); pismo: kursywa, nieco antykwy. E. XIV 465 nie notuje tego wydania. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 8° adl. 59. Biblioteka Gdańska PAN: Cf 3575 8° adl. 7.
Dodatkowe:
Crebs Andrzej (zm. po 1623), dr praw, prof. filozofii i historii w Królewcu. Curaeus (Scherer) Achacy (zm. 1594), prof. gimn. gdańskiego, pastor przy kościele św. Bartłomieja, poeta gdański; Ferber Konstanty (I) (zm. 1588), burmistrz m. Gdańska. Giese Albrecht (zm. 1580), rajca m. Gdańska. Kleefeld (Klefeld, Clefelt) Jerzy (zm. 1576), dr praw, syndyk, rajca i burmistrz m. Gdańska. Proite (Proyte, Preute) Jan (zm. 1578), burmistrz m. Gdańska. Por.: Cureus Achatius, Brevis pictura pompae et ingressus in urbem quatuor procerum Gedanensium, Gedani 1572. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/113435.html
Całość:
Curaeus Achatius (Cureus Achatius).
Brevis pictura pompae, et ingressus in urbem Dantiscanam […] Iohannis Proit, Equitis aurati, Georgij Clefelt utriusq[ue] Iuris Doctoris, Constantini Ferber Proconsulum, Alberti Gisij Consulis […] Per M. Achatium Cureum Marienburgensem facta, atque Amplissimo Senatui totiq[ue] Reipub. Dantijscanae in perpetuam rei memoriam dedicata. Excusa Dantisci in officina Iacobi Rhodi, 1571.
Gdańsk, druk Jakub Rhode I, 1571.
w 4ce, k. 6.

[Karta tyt.:] Brevis pictura pompae, et ingressus in urbem Dantiscanam, Spectabilium, clarorumq[ue] Dominorum, exilio liberatorum, Iohannis Proit, Equitis aurati, Georgij Clefelt utriusq[ue] Iuris Doctoris, Constantini Ferber Proconsulum, Alberti Gisij Consulis, Dominorum ac Patronorum suorum perpetua fide obseruātia colēdissimorū. Per M. Achatium Cureum Marienburgensem facta, atque Amplissimo Senatui totiq[ue] Reipub. Dantijscanae in perpetuam rei memoriam dedicata. Excusa Dantisci in officina Iacobi Rhodi, 1571.
Utwór poświęcony uroczystemu powitaniu przez społeczeństwo gdańskie w grudniu 1570 roku, uwolnionych z więzienia przywódców gdańskich, którzy w r. 1569 na sejmie lubelskim postawieni przed sąd sejmowy za obrazę majestatu zostali skazani na karę więzienia.
K. tyt. ujętą w ramkę z listewek winietowych (u dołu trzy rzędy); pismo: kursywa, nieco antykwy.
E. XIV 465 nie notuje tego wydania.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 56 8° adl. 59.
Biblioteka Gdańska PAN: Cf 3575 8° adl. 7.

Crebs Andrzej (zm. po 1623), dr praw, prof. filozofii i historii w Królewcu.
Curaeus (Scherer) Achacy (zm. 1594), prof. gimn. gdańskiego, pastor przy kościele św. Bartłomieja, poeta gdański; Ferber Konstanty (I) (zm. 1588), burmistrz m. Gdańska.
Giese Albrecht (zm. 1580), rajca m. Gdańska.
Kleefeld (Klefeld, Clefelt) Jerzy (zm. 1576), dr praw, syndyk, rajca i burmistrz m. Gdańska.
Proite (Proyte, Preute) Jan (zm. 1578), burmistrz m. Gdańska.
Por.: Cureus Achatius, Brevis pictura pompae et ingressus in urbem quatuor procerum Gedanensium, Gedani 1572. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE), informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/113435.html