Nazwisko i imię:
(Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič).
Tytuł:
Oda do Jasnie Wielmoznego JMci Pana Bułhakowa Rossyisko-Imperatorskiego Pełnomocnego Ministra Kawalera Roznych Orderow napisana na Dzien Audyencyi Jego w Warszawie w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego, na Ulicy Piekarskiey Nro 129.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Piotr Zawadzki, b. r. (ok. 1790).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Karta tyt.:] Oda do Jasnie Wielmoznego JMci Pana Bułhakowa Rossyisko-Imperatorskiego Pełnomocnego Ministra Kawalera Roznych Orderow napisana na Dzien Audyencyi Jego [winieta: skrzyżowane akcesorja militarne] w Warszawie w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego, na Ulicy Piekarskiey Nro 129. Na k. A2 florystyczna winieta rokokowa. W tekście przerywniki z ozdobnej linii, te same motywy z dodatkiem gwiazdki ponad podwójną linią u góry każdej strony. Finalik z listewki oplecionej girlandą; pismo: antykwa z dod. kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 38 8° adl. 24.
Dodatkowe:
Bułhakow Jakub (Jakow), właść.: Bulgakov Âkov Ivanovič (1743-1809), sekr. i radca ambasady ros. w Polsce, w 1. 1789-92 ambasador.
Całość:
(Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič).
Oda do Jasnie Wielmoznego JMci Pana Bułhakowa Rossyisko-Imperatorskiego Pełnomocnego Ministra Kawalera Roznych Orderow napisana na Dzien Audyencyi Jego w Warszawie w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego, na Ulicy Piekarskiey Nro 129.
Warszawa, druk. Piotr Zawadzki, b. r. (ok. 1790).
w 4ce, k. 4.

[Karta tyt.:] Oda do Jasnie Wielmoznego JMci Pana Bułhakowa Rossyisko-Imperatorskiego Pełnomocnego Ministra Kawalera Roznych Orderow napisana na Dzien Audyencyi Jego [winieta: skrzyżowane akcesorja militarne] w Warszawie w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego, na Ulicy Piekarskiey Nro 129.
Na k. A2 florystyczna winieta rokokowa. W tekście przerywniki z ozdobnej linii, te same motywy z dodatkiem gwiazdki ponad podwójną linią u góry każdej strony. Finalik z listewki oplecionej girlandą; pismo: antykwa z dod. kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 38 8° adl. 24.
Bułhakow Jakub (Jakow), właść.: Bulgakov Âkov Ivanovič (1743-1809), sekr. i radca ambasady ros. w Polsce, w 1. 1789-92 ambasador.