Nazwisko i imię:
(Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič).
Tytuł:
Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana. w Warszawie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, (druk. Michał Gröll, 1790).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Karta tyt.:] Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana [winieta z wizerunkiem Ateny w otoczeniu wieńca]. w Warszawie. Na k. 2r winieta: wiązanka liści na tle promienistego półkola. W tekście przerywniki z trzech stylizowanych kwiatków; u góry stron ozdobniki na podwójnej linii przerywanej. Na końcu winieta: anioł na obłoku w promienistym okolu z wieńcami i trąbką w dłoniach; pismo: antykwa z dod. kursywy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 38 8° adl. 28. Biblioteka Gdańska PAN: Nk 9770 8° adl. 1.
Dodatkowe:
Bułhakow Jakub (Jakow), właść.: Bulgakov Âkov Ivanovič (1743-1809), sekr. i radca ambasady ros. w Polsce, w 1. 1789-92 ambasador. [FBC:] (Por.) Wojciech Zacharkiewicz, Oda Do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego [...] Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku Napisana. [Expl.:] Niech żyie Bułhak Poseł, Vivat zgoda taka…, Warszawa: druk. Michał Gröll, ca 8 IX 1790. Var. A: expl. jw., pod tekstem winieta z aniołem na chmurze; Aut. i drukarz wg: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 2: 1790-1792 (z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz), Warszawa 2000, s. 92-95; E. XV-XVIII nie notuje. IBL PAN, sygn.: XVIII.2.253. Tekst dostępny [10.10.2012] w Internecie – http://rcin.org.pl/Content/1358/WA248_11337_XVIII-2-253_oda-do-bulhakowa_o.pdf [FBC:] (Por.) Wojciech Zacharkiewicz, Oda Do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego [...] Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku Napisana: [Expl.:] Niechże za Twą przyczyną, zostanę wesoły…, Warszawa: druk. Michał Gröll, ca 8 IX 1790. Var. B: aut. podpisany pod wierszem, ostatnia zwrotka dodrukowana inną czcionką, expl. jw., między ostatnią a przedostatnią zwrotką winieta z aniołem na liściach palmowych; Drukarz wg: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 2: 1790-1792 (z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 2000, s. 92-95; E. XV-XVIII nie notuje. IBL PAN, sygn. XVIII.2.1184 – http://rcin.org.pl/Content/1249/WA248_11340_XVIII-2-1184_oda_o.pdf
Całość:
(Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič).
Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana. w Warszawie.
Warszawa, (druk. Michał Gröll, 1790).
w 4ce, k. 4.

[Karta tyt.:] Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana [winieta z wizerunkiem Ateny w otoczeniu wieńca]. w Warszawie.
Na k. 2r winieta: wiązanka liści na tle promienistego półkola. W tekście przerywniki z trzech stylizowanych kwiatków; u góry stron ozdobniki na podwójnej linii przerywanej. Na końcu winieta: anioł na obłoku w promienistym okolu z wieńcami i trąbką w dłoniach; pismo: antykwa z dod. kursywy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 38 8° adl. 28.
Biblioteka Gdańska PAN: Nk 9770 8° adl. 1.

Bułhakow Jakub (Jakow), właść.: Bulgakov Âkov Ivanovič (1743-1809), sekr. i radca ambasady ros. w Polsce, w 1. 1789-92 ambasador.
[FBC:] (Por.) Wojciech Zacharkiewicz, Oda Do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego [...] Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku Napisana. [Expl.:] Niech żyie Bułhak Poseł, Vivat zgoda taka…, Warszawa: druk. Michał Gröll, ca 8 IX 1790. Var. A: expl. jw., pod tekstem winieta z aniołem na chmurze; Aut. i drukarz wg: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 2: 1790-1792 (z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz), Warszawa 2000, s. 92-95; E. XV-XVIII nie notuje. IBL PAN, sygn.: XVIII.2.253. Tekst dostępny [10.10.2012] w Internecie – http://rcin.org.pl/Content/1358/WA248_11337_XVIII-2-253_oda-do-bulhakowa_o.pdf
[FBC:] (Por.) Wojciech Zacharkiewicz, Oda Do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego [...] Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku Napisana: [Expl.:] Niechże za Twą przyczyną, zostanę wesoły…, Warszawa: druk. Michał Gröll, ca 8 IX 1790. Var. B: aut. podpisany pod wierszem, ostatnia zwrotka dodrukowana inną czcionką, expl. jw., między ostatnią a przedostatnią zwrotką winieta z aniołem na liściach palmowych; Drukarz wg: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 2: 1790-1792 (z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 2000, s. 92-95; E. XV-XVIII nie notuje. IBL PAN, sygn. XVIII.2.1184 – http://rcin.org.pl/Content/1249/WA248_11340_XVIII-2-1184_oda_o.pdf