Nazwisko i imię:
August II, król polski.
Tytuł:
[Uniwersał w sprawie powołania pospolitego ruszenia z powodu zajęcia Elbląga przez Fryderyka III elektora brand., Warszawa 1698].
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1698.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. [Tytuł nagł.:] August Wtory […] Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski […]. [Inc.:] Wszem w obec y káżdemu z osobná, komu to widźieć należy […] do wiádomośći podáiemy. Niespodźiáną […] krzywdę á w raz Woynę Kurfirszt [...] Brándenburski nośi tey zacney Oyczyźnie, kiedy wprzod ex insidijs chcąc ubieżeć, á potym formali apparatu Woyská […] Miásto Elbiąg [...] przymuśił do poddánia. [w. 22, expl.:] Wszystkie - Stany y ludźie należące do Pospolitego - Ruszenia ostrzegamy, y teráźnieyszym [...] Uniwersałem iednym zá Dwoie, Wići [...] obwieszczamy, áby […] wszelka gotowość woienna [...] byłá [...] czekáiąc iednák [...] Trzećich nászych Wići […] Dan w Wárszawie die XV. Listopadá. Roku Páńskiego 1698 [rz.]. Pánowánia Nászego. Karta zadrukowana jednostronnie; pismo: kursywa, antykwa, inicjał tekstu maureskowy. Egz. Bibl. Gd. środkiem uszkodzony. E. XII 264 podaje niemieckie tłumaczenie druku. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 27 4° adl. 80.
Dodatkowe:
Fryderyk III, el. brand., od 1701 król pruski Fryderyk I. August II Mocny (1670-1733), król polski (Fryderyk August I, elektor saski).
Całość:
August II, król polski.
[Uniwersał w sprawie powołania pospolitego ruszenia z powodu zajęcia Elbląga przez Fryderyka III elektora brand., Warszawa 1698].
Warszawa, druk. Pijarów, 1698.
folio, k. 1.

[Tytuł nagł.:] August Wtory […] Krol Polski, Wielki Xiążę Litewski […].
[Inc.:] Wszem w obec y káżdemu z osobná, komu to widźieć należy […] do wiádomośći podáiemy. Niespodźiáną […] krzywdę á w raz Woynę Kurfirszt [...] Brándenburski nośi tey zacney Oyczyźnie, kiedy wprzod ex insidijs chcąc ubieżeć, á potym formali apparatu Woyská […] Miásto Elbiąg [...] przymuśił do poddánia. [w. 22, expl.:] Wszystkie - Stany y ludźie należące do Pospolitego - Ruszenia ostrzegamy, y teráźnieyszym [...] Uniwersałem iednym zá Dwoie, Wići [...] obwieszczamy, áby […] wszelka gotowość woienna [...] byłá [...] czekáiąc iednák [...] Trzećich nászych Wići […] Dan w Wárszawie die XV. Listopadá. Roku Páńskiego 1698 [rz.]. Pánowánia Nászego.
Karta zadrukowana jednostronnie; pismo: kursywa, antykwa, inicjał tekstu maureskowy.
Egz. Bibl. Gd. środkiem uszkodzony. E. XII 264 podaje niemieckie tłumaczenie druku.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 27 4° adl. 80.
Fryderyk III, el. brand., od 1701 król pruski Fryderyk I.
August II Mocny (1670-1733), król polski (Fryderyk August I, elektor saski).