Nazwisko i imię:
August II, król polski.
Tytuł:
[Uniwersał na sejmik przedsejmowy, Warszawa 1722].
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, ok. 1722.
Opis/komentarz:
folio, k. 1. [Tyt. nagł.:] August II. z Bozey Łáski Król Polski; Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mázowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, i Podláski, Inflántski, Smoleński, Siewierski, y Czerniechowski; á Dźiedźiczny Xiązę Sáski y Elektor. [Inc.:] Wszem wobec y káżdemu z osobná, komu otym wiedźieć należy, miánowićie Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom Ziemskim, Grodzkim, y Wszystkiemu Rycerstwu [...] do wiádomośći podáiemy. [w. 29, expl.:] Ktory to Nasz Uniwersał áby do wszystkich wiádomośći czym prędzey przyiść mogł, po Grodách, Páráfiach, y mieyscách zwyczáynych publikowáć go zlecamy. Dań w Warszáwie [...] Roku Páńskiego 1722 [rz.]. Pánowánia Nászego XXV. Roku. [u dołu z lewej:] Uniwersał ná Seymik Przedseymowy. Uniwersał zwołuje sejmiki przedsejmowe na 24 sierpnia, sejmik generalny na 15 września, a sejm walny na 5 października 1722. Karta zadrukowana jednostronnie. Pismo: antykwa z dod. kursywy, inicjał maureskowy. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 29 2° adl. 1.
Dodatkowe:
Druk: przed 24 VIII 1722 r. August II Mocny (1670-1733), król polski (Fryderyk August I, elektor saski).
Całość:
August II, król polski.
[Uniwersał na sejmik przedsejmowy, Warszawa 1722].
Warszawa, druk. Pijarów, ok. 1722.
folio, k. 1.

[Tyt. nagł.:] August II. z Bozey Łáski Król Polski; Wielki Xiążę Litewski, Ruski, Pruski, Mázowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, i Podláski, Inflántski, Smoleński, Siewierski, y Czerniechowski; á Dźiedźiczny Xiązę Sáski y Elektor.
[Inc.:] Wszem wobec y káżdemu z osobná, komu otym wiedźieć należy, miánowićie Senatorom, Dygnitarzom, Urzędnikom Ziemskim, Grodzkim, y Wszystkiemu Rycerstwu [...] do wiádomośći podáiemy. [w. 29, expl.:] Ktory to Nasz Uniwersał áby do wszystkich wiádomośći czym prędzey przyiść mogł, po Grodách, Páráfiach, y mieyscách zwyczáynych publikowáć go zlecamy. Dań w Warszáwie [...] Roku Páńskiego 1722 [rz.]. Pánowánia Nászego XXV. Roku. [u dołu z lewej:] Uniwersał ná Seymik Przedseymowy.
Uniwersał zwołuje sejmiki przedsejmowe na 24 sierpnia, sejmik generalny na 15 września, a sejm walny na 5 października 1722.
Karta zadrukowana jednostronnie. Pismo: antykwa z dod. kursywy, inicjał maureskowy.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 29 2° adl. 1.
Druk: przed 24 VIII 1722 r.
August II Mocny (1670-1733), król polski (Fryderyk August I, elektor saski).