Nazwisko i imię:
Bèze Théodore de, Eglin Raphael, Luther Martin.
Tytuł:
De praedestinationis doctrina et vero usu tractatio absolutissima. Ex Th. Bezae praelectionibus in nonum Epistolae ad Romanos caput à Raphaele Eglino Tigurino theologiae studioso in schola Geneuensi recens excepta. Adiecta sunt aliquot loca ex libello D. Lutheri de seruo arbitrio [...]. (Genevae) Excudebat Eustathius Vignon. 1582 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Genève, druk. Eustache Vignon, 1582.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 182, k. 1. [Dedyk. w formie listu:] D-no Nicolao Comiti ab Ostrorog [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1496.
Dodatkowe:
Od s. 155-182: Luther Martin. Aliquot Loca ex libello D. Lutheri de servo arbitrio adversus Diatriben Erasmi, excerpta. G. Moeckli, Les livres imprimés à Genève […], Geneve 1966, s. 103. [KVK:] Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin. Exemplar mit der Signatur: Dk 4566.
Całość: