Nazwisko i imię:
Cronenburger Johann Michael, Hollandt Johann.
Tytuł:
Theses de acquirendo rerum dominio, quas divini Numinis auxilio, sub praesidio [...] in celeberrimo Iuridicae facultatis apud Ubios Collegio, antiquo de more disputandas proponit Gvilhelmus a Dome Dantiscanus. Anno [...] 1592 [rz.] XIII Novemb. Coloniae Agrippinae exc. Petres Keschedt (1592).
Miejsce i rok wydania:
Köln, druk. Peter Keschedt, 1592.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. [Dedyk.:] Burggravio, consulibus, senatoribus urbis Dantiscanae. K. tyt. i dedyk. na odwr. w ramce z ozdobników. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.424 adl.
Całość:
Cronenburger Johann Michael, Hollandt Johann.
Theses de acquirendo rerum dominio, quas divini Numinis auxilio, sub praesidio [...] in celeberrimo Iuridicae facultatis apud Ubios Collegio, antiquo de more disputandas proponit Gvilhelmus a Dome Dantiscanus. Anno [...] 1592 [rz.] XIII Novemb. Coloniae Agrippinae exc. Petres Keschedt (1592).
Köln, druk. Peter Keschedt, 1592.
w 4ce, k. 4.

[Dedyk.:] Burggravio, consulibus, senatoribus urbis Dantiscanae. K. tyt. i dedyk. na odwr. w ramce z ozdobników.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.424 adl.