Nazwisko i imię:
Nędza.
Tytuł:
Nędza z Biedą z Polski precz idą.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1600).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Drzeworyt z wyobrażeniem Nędzy z 6 dzieci, Biedy, Śmierci i Szatana w głębi – w ramce całej. [Szwabacha:] Jákieśi to páłuby były niecnotliwe Nędzá z Biedą ledwie nas zostáwiły żywe. Ze wszytkiego odarły co ienno wźiąć mogły A wżdy się widzę sámy máło co wspomogły. Biedá niesie smáciská Nędzá w koszu dźieci Dyabáł był po tym w Polscze niech do piekła leći. Wedruy Lárwo z Maszkárą do Włoch na ślimaki Pobierz z sobą pokrzywy osty y pszonnaki. Mamy Zyto Pszenicę ná pytel we Młynie Będzie tu v nas roskosz o świętym Marćinie. Małe ozdobniki na s. 2 u góry ponad wierszem „Do czytelniko”, na s. 3 ponad powtórzonym tytułem: Nędza z Biedą z Polski precz idą – ozdobnik identyczny z umieszczonym w środku u góry karty tytułowej oraz na s. 24 nlb. pod końcem tekstu. Druk szwabachą. Całość karty tytułowej ujęta w ramki z dwóch linii, z małymi ozdobnikami odmiennymi w środku u góry i u dołu, a jednakowymi pośrodku obu linii bocznych. Zachowanie się w całości ramki w drzeworycie na karcie tytułowej dowodzi, że wydanie to jest starsze od wydania z ramką uszkodzoną na egzemplarzu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu uchodzącym za wydanie najstarsze ze wszystkich dotąd znanych (K. Badecki, Polska satyra mieszczańska, Kraków 1950, s. 378). Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220807 I.
Dodatkowe:
(Por.) [FBC:] G. Schlag, Neun und funffzig polnisch-deutsche Handlungs-Gespraeche..., Breslau: bey Johann Jacob Korn, 1755. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn.: 372869. Digital Library of Wroclaw University – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/136/directory.djvu Nędza z biedą z Polski idą. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn.: 304030. Zdigitalizowany katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków (XVI w.-XVIII w.); informacja dostępna [10.03.2012] w Internecie – http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/zdigitalizowany-fotograficzny-starych-drukow1-katalog
Całość:
Nędza.
Nędza z Biedą z Polski precz idą.
B. m., b. r. (po 1600).
w 4ce, k. 12.

Drzeworyt z wyobrażeniem Nędzy z 6 dzieci, Biedy, Śmierci i Szatana w głębi – w ramce całej. [Szwabacha:]
Jákieśi to páłuby były niecnotliwe
Nędzá z Biedą ledwie nas zostáwiły żywe.
Ze wszytkiego odarły co ienno wźiąć mogły
A wżdy się widzę sámy máło co wspomogły.
Biedá niesie smáciská Nędzá w koszu dźieci
Dyabáł był po tym w Polscze niech do piekła leći.
Wedruy Lárwo z Maszkárą do Włoch na ślimaki
Pobierz z sobą pokrzywy osty y pszonnaki.
Mamy Zyto Pszenicę ná pytel we Młynie
Będzie tu v nas roskosz o świętym Marćinie.
Małe ozdobniki na s. 2 u góry ponad wierszem „Do czytelniko”, na s. 3 ponad powtórzonym tytułem: Nędza z Biedą z Polski precz idą – ozdobnik identyczny z umieszczonym w środku u góry karty tytułowej oraz na s. 24 nlb. pod końcem tekstu. Druk szwabachą. Całość karty tytułowej ujęta w ramki z dwóch linii, z małymi ozdobnikami odmiennymi w środku u góry i u dołu, a jednakowymi pośrodku obu linii bocznych.
Zachowanie się w całości ramki w drzeworycie na karcie tytułowej dowodzi, że wydanie to jest starsze od wydania z ramką uszkodzoną na egzemplarzu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu uchodzącym za wydanie najstarsze ze wszystkich dotąd znanych (K. Badecki, Polska satyra mieszczańska, Kraków 1950, s. 378).

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 220807 I.
(Por.) [FBC:] G. Schlag, Neun und funffzig polnisch-deutsche Handlungs-Gespraeche..., Breslau: bey Johann Jacob Korn, 1755. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn.: 372869. Digital Library of Wroclaw University – http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/136/directory.djvu
Nędza z biedą z Polski idą. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn.: 304030. Zdigitalizowany katalog fotograficzny Oddziału Starych Druków (XVI w.-XVIII w.); informacja dostępna [10.03.2012] w Internecie – http://www.bu.uni.wroc.pl/katalogi/zdigitalizowany-fotograficzny-starych-drukow1-katalog