Nazwisko i imię:
Coletus Michael (Colet Michael).
Tytuł:
Precatio piorum coniugum. In honorem nuptiarum honesti et pii Ioannis Bornelli cum [...] Barbara honesti Petri Kamerlingi ciuis Dantiscani filia scripta a [...]. Dantisci Iacobus Rhodus excudebat. 1575.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1575.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.407 adl.
Całość:
Coletus Michael (Colet Michael).
Precatio piorum coniugum. In honorem nuptiarum honesti et pii Ioannis Bornelli cum [...] Barbara honesti Petri Kamerlingi ciuis Dantiscani filia scripta a [...]. Dantisci Iacobus Rhodus excudebat. 1575.
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1575.
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.407 adl.