Nazwisko i imię:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).
Tytuł:
Psałterz Naświetszey P. Mariey. S. Bonawentury, Zakonu Mnieyszych, S. Kośćioła Rzymskie[go] Kardynała, Biskupa Albaneńskiego, zacnego Doktora Kośćielnego. Z dozwoleniem Starszych. W Krakowie, w Drukarni Maćieia Andrzeiowczyka, R. P. 1628.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1628.
Opis/komentarz:
w 16ce, k. [149]. Tłumaczył Jan Żabczyc. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 359.
Lokalizacja:
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.
Całość:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).
Psałterz Naświetszey P. Mariey. S. Bonawentury, Zakonu Mnieyszych, S. Kośćioła Rzymskie[go] Kardynała, Biskupa Albaneńskiego, zacnego Doktora Kośćielnego. Z dozwoleniem Starszych. W Krakowie, w Drukarni Maćieia Andrzeiowczyka, R. P. 1628.
Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1628.
w 16ce, k. [149].

Tłumaczył Jan Żabczyc.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 359.
Lwów, Biblioteka Naukowa UAN.