Nazwisko i imię:
Neugebohrn Franz Philipp.
Tytuł:
Zwierciadło Ná Uyzrzenie [sic] Trabalnych makuł zanurzonym w błądách [sic] Zydom, Z ich włásnego Pisma Wyjęte, Dowodámi z Starego y Nowego Testamentu Obiasnione, Przez Jozefa Salomona Lefenbergena, Ktory był Portugálskim y Zydowskim Rábinem, oraz w tychże Kráiách będąc Sacrae Lingvae Professorem, á teraz w Roku P. 1728. práwym zostáwszy Kátholikiem, umyślił Zydowskie błędy ná widok Polskiemu wyjáwić św[i]átu, Ktore zá dozwolenie[m] Zwierzchnośći Duchowney, ku pożytkowi dusz błądzących, z ćieniow Drukarskich ná widok Wystawuie. Roku od Národzenia prawego Mesyasza 1737. w Wilnie w Drukárni Akademicki [sic] Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 32. Tytuł oryginału niemieckiego: Spiegel der armen und verblendten Juden. Auss ihren eigenen Schrifften von Alt- und Neuen Testament, approbirt und bezeuget (Wiedeń, 1722). Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 244.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 5823.
Dodatkowe:
Por. Estr. XXIII, s. 89 (Neugeborhen Franciszek Filip).
Całość:
Neugebohrn Franz Philipp.
Zwierciadło Ná Uyzrzenie [sic] Trabalnych makuł zanurzonym w błądách [sic] Zydom, Z ich włásnego Pisma Wyjęte, Dowodámi z Starego y Nowego Testamentu Obiasnione, Przez Jozefa Salomona Lefenbergena, Ktory był Portugálskim y Zydowskim Rábinem, oraz w tychże Kráiách będąc Sacrae Lingvae Professorem, á teraz w Roku P. 1728. práwym zostáwszy Kátholikiem, umyślił Zydowskie błędy ná widok Polskiemu wyjáwić św[i]átu, Ktore zá dozwolenie[m] Zwierzchnośći Duchowney, ku pożytkowi dusz błądzących, z ćieniow Drukarskich ná widok Wystawuie. Roku od Národzenia prawego Mesyasza 1737. w Wilnie w Drukárni Akademicki [sic] Soc. Jesu.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
w 8ce, k. 32.

Tytuł oryginału niemieckiego: Spiegel der armen und verblendten Juden. Auss ihren eigenen Schrifften von Alt- und Neuen Testament, approbirt und bezeuget (Wiedeń, 1722).

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 244.
Petersburg, BAN: XXIX / a 5823.
Por. Estr. XXIII, s. 89 (Neugeborhen Franciszek Filip).