Nazwisko i imię:
Załuski Andrzej Chryzostom.
Tytuł:
Kazania mowy y exhortacye rozne Przez Iáśnie Oswieconego Xiążęćiá Imći Andrzeia Chrysostoma ná Załuskách y Błędowie Załuskiego Biskupa Warminskiego, Kanclerza W. Koronnego Powtore Ná żądanie uśilne wielu, do druku podane. Roku Pаnskiego 1710. Są w Wárszáwie, w Bibliotece Hieronyma Raroga Bibliopoli I.K.M. y Xiążęćiá Imci Biskupa Warmińskiego.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kalisz, druk. Jezuitów), 1710.
Opis/komentarz:
folio, k. 1, s. 223. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 509.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / г 1098.
Dodatkowe:
Wydanie tytułowe edycji z 1702 r. (Kazania Rozne, Estr. XXXIV, s. 162–163).
Całość:
Załuski Andrzej Chryzostom.
Kazania mowy y exhortacye rozne Przez Iáśnie Oswieconego Xiążęćiá Imći Andrzeia Chrysostoma ná Załuskách y Błędowie Załuskiego Biskupa Warminskiego, Kanclerza W. Koronnego Powtore Ná żądanie uśilne wielu, do druku podane. Roku Pаnskiego 1710. Są w Wárszáwie, w Bibliotece Hieronyma Raroga Bibliopoli I.K.M. y Xiążęćiá Imci Biskupa Warmińskiego.
B. m. (Kalisz, druk. Jezuitów), 1710.
folio, k. 1, s. 223.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 509.
Petersburg, BAN: XXIX / г 1098.
Wydanie tytułowe edycji z 1702 r. (Kazania Rozne, Estr. XXXIV, s. 162–163).