Nazwisko i imię:
Brzostowski Konstanty Kazimierz.
Tytuł:
Zebranie z listow papieskich ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedźi y rożnych praw koscielnych, dla náuki WW. Pánien Zakonnych do druku podane. Roku Páńskiego 1710. W Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1710.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 80. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 521.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21413.
Dodatkowe:
Estr. XIII, s. 398 mylnie: k. 40. Brzostowski Konstanty Kazimierz (1644-1722). [NUKAT:] Zebranie Z Listow Papieskich Ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedzi y rożnych Praw Kościelnych […]. W Wilnie: w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1710. Aut. na podst. przedm. i bibliogr. Estr. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sygn.: Stare druki SD 2605 I. Katalog online Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – http://lib.amu.edu.pl/index.php
Całość:
Brzostowski Konstanty Kazimierz.
Zebranie z listow papieskich ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedźi y rożnych praw koscielnych, dla náuki WW. Pánien Zakonnych do druku podane. Roku Páńskiego 1710. W Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1710.
w 4ce, k. 80.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 521.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21413.
Estr. XIII, s. 398 mylnie: k. 40.
Brzostowski Konstanty Kazimierz (1644-1722).
[NUKAT:] Zebranie Z Listow Papieskich Ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedzi y rożnych Praw Kościelnych […]. W Wilnie: w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1710. Aut. na podst. przedm. i bibliogr. Estr. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sygn.: Stare druki SD 2605 I. Katalog online Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – http://lib.amu.edu.pl/index.php