Nazwisko i imię:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Tytuł:
Ewangelie Y Epistoły, Tak Niedźielne iáko y wszytkich swiąt, ktore w Kośćiele Kátholickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesv, Przełozone. Przydáne są y Modlitwy Kościelne ná każdą Niedźielę y ná każde Swięto. Cum Gratia et Privil: S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1713.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, 1713.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 1, k. lb. 269. Tłumaczył Jakub Wujek. Od k. 156: Ewangelie y Epistoły Ná dni Postne powszednie, y ná niektore inne Swięta, w pierwszey Postylce opuszczone. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesu przełożone. Przydáne są y Modlitwy Kośćielne ná Swiętá y ná dni powszednie. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 497.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6477.
Dodatkowe:
Estr. XXXIII, s. 386 (pod hasłem: Wujek Jakub mylnie: s. 269).
Całość:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Ewangelie Y Epistoły, Tak Niedźielne iáko y wszytkich swiąt, ktore w Kośćiele Kátholickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesv, Przełozone. Przydáne są y Modlitwy Kościelne ná każdą Niedźielę y ná każde Swięto. Cum Gratia et Privil: S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1713.
Kraków, Druk. Akademicka, 1713.
w 12ce, k. 1, k. lb. 269.

Tłumaczył Jakub Wujek.
Od k. 156: Ewangelie y Epistoły Ná dni Postne powszednie, y ná niektore inne Swięta, w pierwszey Postylce opuszczone. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesu przełożone. Przydáne są y Modlitwy Kośćielne ná Swiętá y ná dni powszednie.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 497.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6477.
Estr. XXXIII, s. 386 (pod hasłem: Wujek Jakub mylnie: s. 269).