Nazwisko i imię:
Apteczka lekarstw domowych.
Tytuł:
Apteczka lekarstw domowych Ktore każdy człowiek maiąc w nie bytności Medyka snadno zdrowia poratowáć może. Tak z ziół iako też y z zwierząt bardzo doświadczone, tak dla Ludźi iako y dla bydła. Zebrana y przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1754.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1754.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 50. Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 22.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6125.
Całość:
Apteczka lekarstw domowych.
Apteczka lekarstw domowych Ktore każdy człowiek maiąc w nie bytności Medyka snadno zdrowia poratowáć może. Tak z ziół iako też y z zwierząt bardzo doświadczone, tak dla Ludźi iako y dla bydła. Zebrana y przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1754.
Lublin, druk. Jezuitów, 1754.
w 8ce, k. 50.

Źródło: О. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 22.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6125.