Nazwisko i imię:
Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi.
Tytuł:
Rozaniec Przenayświętszey Panny Maryey, y naysłodszego imienia Jezus, y za konaiących. Do ktorego nowo przydane są rożne Nabożeństwá, ktore Regestr pokázuie. Tákże Nábożeństwo Wielkopiątkowe etc. Zá dozwoleniem Stárszych do druku podány. W Warszawie W Drukárni J.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum. Roku Páńskiego 1720.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1720.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 24, s. 432. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 314.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5894.
Dodatkowe:
Estr. XXVI, 405 (niedokładnie).
Całość:
Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi.
Rozaniec Przenayświętszey Panny Maryey, y naysłodszego imienia Jezus, y za konaiących. Do ktorego nowo przydane są rożne Nabożeństwá, ktore Regestr pokázuie. Tákże Nábożeństwo Wielkopiątkowe etc. Zá dozwoleniem Stárszych do druku podány. W Warszawie W Drukárni J.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum. Roku Páńskiego 1720.
Warszawa, druk. Pijarów, 1720.
w 8ce, k. 24, s. 432.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 314.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5894.
Estr. XXVI, 405 (niedokładnie).