Nazwisko i imię:
Pieśni.
Tytuł:
Piesni Rozne.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1700).
Opis/komentarz:
w 4ce małej, k. 24. Tytuł nagłówkowy. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 415.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / а 6584 adl. 2.
Całość:
Pieśni.
Piesni Rozne.
B. m., b. r. (po 1700).
w 4ce małej, k. 24.

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 415.
Petersburg, BAN: XXIX / а 6584 adl. 2.