Nazwisko i imię:
Nieremberg Juan Eusebio.
Tytuł:
Prawdy duchowne o doskonałośći chrześćiańskiey Wyięte z Ksiąg hiszpáńskich W.X. I. Euz. Nieremberg. Od iednego kawálera z Pedemontu ofiarowane Jasnie Wielmozney I.M.C.P. Annie na Iabłonowie Leszczynskiey Woiewodziny Lęcyckiey [sic] generałowey Wielgopolskiey [sic] Mośćiskiey Odalanowskiey starośćiny etc. etc. W Warszawie, w Drukárni Scholarum Piarum 1694.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1694.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 95, [1]. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург, 2005, poz. 307.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 4446
Dodatkowe:
Estr. XXIII, s. 128 (niedokładnie).
Całość:
Nieremberg Juan Eusebio.
Prawdy duchowne o doskonałośći chrześćiańskiey Wyięte z Ksiąg hiszpáńskich W.X. I. Euz. Nieremberg. Od iednego kawálera z Pedemontu ofiarowane Jasnie Wielmozney I.M.C.P. Annie na Iabłonowie Leszczynskiey Woiewodziny Lęcyckiey [sic] generałowey Wielgopolskiey [sic] Mośćiskiey Odalanowskiey starośćiny etc. etc. W Warszawie, w Drukárni Scholarum Piarum 1694.
Warszawa, druk. Pijarów, 1694.
w 8ce, k. 4, s. 95, [1].

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург, 2005, poz. 307.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 4446
Estr. XXIII, s. 128 (niedokładnie).