Nazwisko i imię:
(Walenty św., Barbara św.).
Tytuł:
Nabozenstwo Do Swiętego Walentego Kápłána y Męczenniká, Patrona przeciwko Wielkiey chorobie, z Nábożeństwem Do Swiętey Barbary P. y M. Patronki Konáiących, Złączone Ktorych cześć, nierozdźielnie w Kaplicy Niemieckiey przy Kollegium Poznáńskim Soc. Jesu słynie. Ná pomnożenie teyże cżći SS. Páńskich Przedrukowane. W Poznaniu, Roku Pańskiego 1738.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1738.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 36. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 287.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5054.
Dodatkowe:
Estr. XXIII, s. 7 (niedokładnie pod hasłem: Nabożeństwo, rok wydania ok. 1739).
Całość:
(Walenty św., Barbara św.).
Nabozenstwo Do Swiętego Walentego Kápłána y Męczenniká, Patrona przeciwko Wielkiey chorobie, z Nábożeństwem Do Swiętey Barbary P. y M. Patronki Konáiących, Złączone Ktorych cześć, nierozdźielnie w Kaplicy Niemieckiey przy Kollegium Poznáńskim Soc. Jesu słynie. Ná pomnożenie teyże cżći SS. Páńskich Przedrukowane. W Poznaniu, Roku Pańskiego 1738.
Poznań, druk. Jezuitów, 1738.
w 8ce, k. 36.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 287.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5054.
Estr. XXIII, s. 7 (niedokładnie pod hasłem: Nabożeństwo, rok wydania ok. 1739).