Nazwisko i imię:
Modlitwy publiczne.
Tytuł:
Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzej Hunefeld, 1636.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 174. Stanowiły Cz. II. Kancjonału opracowanego przez Jana Turnowskiego. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 274.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 19160.
Dodatkowe:
Estr. XIX, s. 83 (niedokładnie pod hasłem: Kancyonał). (Por.) [FBC:] Modlitwy publiczne każdemu czasowi, y potrzebam pospolitym slużace, za zgodna uchwała Zborow Ewangelickich Koronnych..., Gdańsk, Andrzey Hunefeld Andrzey, 1646 (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie). Pomorska Biblioteka Cyfrowa – http://pbc.gda.pl/Content/407/Modlitwy+publiczne+0.1.djvu
Całość:
Modlitwy publiczne.
Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636.
Gdańsk, druk. Andrzej Hunefeld, 1636.
w 4ce, s. 174.

Stanowiły Cz. II. Kancjonału opracowanego przez Jana Turnowskiego.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 274.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 19160.
Estr. XIX, s. 83 (niedokładnie pod hasłem: Kancyonał).
(Por.) [FBC:] Modlitwy publiczne każdemu czasowi, y potrzebam pospolitym slużace, za zgodna uchwała Zborow Ewangelickich Koronnych..., Gdańsk, Andrzey Hunefeld Andrzey, 1646 (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie). Pomorska Biblioteka Cyfrowa – http://pbc.gda.pl/Content/407/Modlitwy+publiczne+0.1.djvu