Nazwisko i imię:
Młodzianowski Tomasz.
Tytuł:
Akty Pobozne, Z Kśiąg Duchownych Łaćińskich Przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Do używánia pospolitego ná Polskie Zebrane. A powtornie do Druku Podane, Nakłádem J.M.P. Konstancyi Missunowey, Podczaszyny Połockiey. W Warszawie, w Drukárni Kollegium Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, (przed 1720).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 427, 13 nlb. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 287. Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21106 adl. 1. Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 2 Cβ 17.
Całość:
Młodzianowski Tomasz.
Akty Pobozne, Z Kśiąg Duchownych Łaćińskich Przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Do używánia pospolitego ná Polskie Zebrane. A powtornie do Druku Podane, Nakłádem J.M.P. Konstancyi Missunowey, Podczaszyny Połockiey. W Warszawie, w Drukárni Kollegium Scholarum Piarum.
Warszawa, druk. Pijarów, (przed 1720).
w 4ce, k. 10, s. 427, 13 nlb.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 287.
Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Katalog […], opr. S. Siess-Krzyszkowski i I. L. Velikodnaya, Kraków-Moskwa 2005.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21106 adl. 1.
Moskwa, Biblioteka Naukowa Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa: 2 Cβ 17.