Nazwisko i imię:
Dambrowski Józef (Dąbrowski).
Tytuł:
Wyprawa Duchowna w Drogę Szczęsliwey Wiecznośći Tak Kapłanom dla dyspozycyi chorych y na śmierć skazanych, iako tez samym chorym y zdrowym, przez rozne Akty a osobliwie przez Osmiodniową Rekollekcyą Łatwą y krotką na szczęśliwą smierć przygotowac się pragnącym ofiarowana. Roku ktorego się Bog szukac zbawienia ludzkiego na ten swiat wyprawił 1722.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1722.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 15, s. 176. [Współwyd.:] Dambrowski (Dąbrowski) Józef. Zabawa zbawienna W drodze Szczęsliwey Wiecznośći przez Rozmyslanie o męce Panskiey tudziesz o Przenayswiętszym Sakramencie: ciała y krwie Jezusowey: o dobrodzieystwach Boskich: O cięszkośći grzechu: o proznośći swiata: o smierci: o sądzie Panskim: o mękach piekielnych, y o chwale niebieskiey Człowiekowi szukaiącemu zbawienia zalecona. Roku ktorego Bog naywiększą koło zbawienia ludzkiego wźiął na się zabawę 1722. w 8ce, k. 49. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 78.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6267.
Dodatkowe:
Estr. IX, s. 79 (niedokładnie).
Całość:
Dambrowski Józef (Dąbrowski).
Wyprawa Duchowna w Drogę Szczęsliwey Wiecznośći Tak Kapłanom dla dyspozycyi chorych y na śmierć skazanych, iako tez samym chorym y zdrowym, przez rozne Akty a osobliwie przez Osmiodniową Rekollekcyą Łatwą y krotką na szczęśliwą smierć przygotowac się pragnącym ofiarowana. Roku ktorego się Bog szukac zbawienia ludzkiego na ten swiat wyprawił 1722.
B. m., 1722.
w 8ce, k. 15, s. 176.

[Współwyd.:] Dambrowski (Dąbrowski) Józef. Zabawa zbawienna W drodze Szczęsliwey Wiecznośći przez Rozmyslanie o męce Panskiey tudziesz o Przenayswiętszym Sakramencie: ciała y krwie Jezusowey: o dobrodzieystwach Boskich: O cięszkośći grzechu: o proznośći swiata: o smierci: o sądzie Panskim: o mękach piekielnych, y o chwale niebieskiey Człowiekowi szukaiącemu zbawienia zalecona. Roku ktorego Bog naywiększą koło zbawienia ludzkiego wźiął na się zabawę 1722. w 8ce, k. 49.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 78.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6267.
Estr. IX, s. 79 (niedokładnie).